Maatschappelijke impact Nederlands Taalakkoord- berenschot

Maatschappelijke impact met partners Nederlands Taalakkoord

Artikel
Maatschappelijke impact met partners Nederlands Taalakkoord

Deel dit artikel

Datum

29 juli 2020

Leestijd

2 minuten

Taal en een netwerk zijn onmisbaar voor nieuwkomers om mee te doen in de Nederlandse samenleving. Door de taal te leren, kunnen mensen ambities uitspreken en waarmaken, en laten zien wie ze zijn. Het hebben van een netwerk maakt dat ze sneller en beter hun weg vinden naar de arbeidsmarkt, naar sociale en maatschappelijke activiteiten en instanties. Samen met Eigen Kracht, Taal Doet Meer en Het begint met Taal (allen partners van het Nederlands Taalakkoord) zet Berenschot zich hier al sinds 2017 voor in. Daarnaast zijn veel Berenschotters wekelijks actief als vrijwillige voorleescoach in Utrecht om zo jongeren te helpen met de Nederlandse taal.

Delen expertise

Taal Doet Meer en Berenschot wisselen al jarenlang expertise uit. De samenwerking ontstond tijdens een gratis adviesdag voor stichtingen van Berenschot. Daarnaast voerden trainees van Berenschot in 2017 en 2018 een opdracht uit voor Taal Doet Meer, om hen te ondersteunen in hun missie het netwerk en de taalvaardigheden van anderstaligen te versterken. Dit kreeg een vervolg in een bijeenkomst met het WerkgeversServicepunt Midden-Nederland en het Nederlands Werkbedrijf, waar veel Berenschot-collega’s aan bijdroegen. Tevens zette Berenschot zijn netwerk actief in om nieuwkomers en anderstaligen vooruit te helpen.

Appeltje van Oranje

Vorig jaar hebben we ons samen met verschillende partijen sterk gemaakt om meer bedrijven te enthousiasmeren voor etnische en culturele diversiteit op de werkvloer en daarbuiten. Zo gingen we onder andere in gesprek met partners uit het netwerk van De Normaalste Zaak om aansluitingsmogelijkheden te onderzoeken – met een enerverende en inspirerende bijeenkomst tot gevolg. De inspanningen van het Taal Doet Meer-netwerk bleven niet onopgemerkt: in juli 2019 won het een Appeltje van Oranje, de prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven.

Netwerkbijeenkomst bedrijven en nieuwkomers

Verder trad Berenschot eind vorig jaar op als gastheer bij een bijeenkomst die in het teken stond van doen. Een dag lang gingen bedrijven uit Midden-Nederland in gesprek met bedrijven die al ervaring hadden opgedaan met nieuwkomers op de werkvloer. Die succesverhalen inspireerden verschillende bedrijven in de regio om zelf nieuwkomers werk of stages aan te bieden of het eigen netwerk voor hen in te zetten. Na workshops vanuit Berenschot, WIJ3.0 en taalaanbieder Het begint met Taal konden de bedrijven tijdens een grote netwerklunch met de nieuwkomers en anderstaligen meteen kennismaken met de mens achter het verhaal. Een groot succes, er volgden verschillende koffie- en netwerkgesprekken!

Coaching inclusieve bedrijven

Dit jaar krijgt de samenwerking tussen Taal Doet Meer en Berenschot een vervolg in verschillende sprints, waarin inclusieve bedrijven die een plek bieden aan Nieuwe Utrechters zes weken lang gecoacht worden door tien adviseurs. Door hun culturele of etnische achtergrond vinden deze Nieuwe Utrechters niet altijd even makkelijk een baan of een (sociaal) netwerk. Taal Doet Meer ondersteunt de Nieuwe Utrechters en matcht ze, samen met Berenschot, aan een inclusieve partner. Na afloop heeft het bedrijf ervaring op gedaan met het plaatsen en begeleiden van een nieuwkomer of anderstalige, en heeft deze op zijn beurt praktijkervaring opgedaan met de Nederlandse taal en een netwerk kunnen opbouwen.

Samen sterk én inclusief

Door het aangaan van langdurige verbindingen met maatschappelijke partners probeert Berenschot het verschil te maken. Ook in tijden van corona. Juist nu is een netwerk en het spreken van de taal belangrijk – daarom zoeken we met onze partners naar oplossingen die aansluiten bij de realiteit van de dag. Samen staan we sterk én inclusief!

Blijf op de hoogte van de laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?