Inclusie en diversiteit bij Berenschot | Berenschot blog

Berenschot zet onverminderd in op inclusie!

Blog
Berenschot zet onverminderd in op inclusie!

Deel deze blogpost

Datum

17 december 2020

Leestijd

2 minuten

De afgelopen maanden heeft iedereen in Nederland creatief en met doorzettingsvermogen moeten zoeken naar manieren om de eigen werkzaamheden doorgang te laten vinden. Voor Berenschot gold dat ook voor de inclusieve doelstellingen die we onszelf gesteld hebben: hoe houden we vast aan onze gemeenschappelijke waarden op dat vlak?

Een van de speerpunten dit jaar was om jongeren met een ondersteuningsbehoefte op weg te helpen naar de arbeidsmarkt. Op 20 februari kwamen inclusieve bedrijven, opleiders, instellingen en (lokale) overheden bijeen om gezamenlijk te bekijken hoe we jongeren die nu vaak tussen wal en schip vallen, beter tot hun recht kunnen laten komen. Sinds deze bijeenkomst, waarbij vele Berenschot-collega’s betrokken waren voor advies, procesbegeleiding, ondersteuning en administratie, hebben betrokkenen niet stilgezeten. Inmiddels heeft er een eerste inclusieve digitale stagemarkt plaatsgevonden en is Berenschot betrokken bij enkele pilots. Hieronder lees je meer over recente successen en ontwikkelingen.

Inclusieve digitale stagemarkt voor hbo- en wo-studenten arbeidsregio Utrecht-Midden

Op 19 mei kregen studenten met een ondersteuningsbehoefte tijdens een digitale stagemarkt de kans om met inclusieve bedrijven, waaronder Berenschot, De Nederlandsche Bank, ASR en NS, in gesprek te gaan over stages, afstudeeronderzoeken en traineeships. Het kijken naar stages in plaats van banen was voor de aangesloten werkgevers een interessant startpunt om alternatieve plaatsingen te onderzoeken, ook in coronatijd. De studenten die aan de digitale stagemarkt meededen, vonden het verfrissend en bemoedigend met werkgevers in gesprek te gaan die ook voor hen openstaan. De lessen en werkwijzen uit deze stagepilot gaat Berenschot verwerken tot een toolkit. Daarmee kunnen arbeidsmarktregio’s samen met lokale opleidingsinstellingen zelf een inclusieve stagemarkt organiseren. Want het werkt: inmiddels hebben al tien studenten een inclusieve stageplek gevonden!

Workshops voor werkzoekenden en beginnend inclusieve bedrijven

Samen met partner Onbeperkt aan de Slag organiseerden wij drie workshops voor werkzoekenden en werkgevers. De workshops zijn bedoeld om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt inzicht te geven in hoe zij fit aan het werk kunnen. Ook is het voor beginnend inclusieve werkgevers een laagdrempelige manier om medewerkers met diverse achtergronden een plek te bieden in hun bedrijf. Zo helpen we inclusieve vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Immers, ook in coronatijd willen we nauw betrokken blijven bij onze partner Onbeperkt aan de Slag, de doelgroep en collega-ondernemers!

Berenschot TalentScan

Op 28 mei vond weer een TalentScan (voorheen Track the Talent) plaats. Een mooie club diverse collega’s begeleidde weer een dag lang studenten die bezig zijn met een heroriëntering op het ROC Midden Nederland. Vooraf maakten studenten online een mini-assessment, en werden ze geïnterviewd door onze collega’s om inzicht te krijgen in hun mogelijkheden en talenten. Op basis van alle uitkomsten ontvingen de jongeren een uitgebreide rapportage, waarin ze hun kwaliteiten en leerpunten nog eens terug kunnen lezen. Die nieuwe inzichten stellen de jongeren in staat betere loopbaankeuzes te maken. Dat geeft hun een grotere kans succesvol door te stromen naar een vervolgopleiding en aansluitend naar een passende baan!

What’s next?

Samen met onze collega’s zijn we betrokken bij een initiatief rondom anderstaligen, die vanuit Taal Doet Meer werkervaring op kunnen doen bij bedrijven. In dit initiatief ondersteunt Berenschot de bedrijven die de anderstaligen een plek in hun bedrijf bieden. Verder is er een pilot gestart rondom een Integraal Inclusie Platform, waarbij jeugdzorg, opleiders, coaches en bedrijven jongeren met een ondersteuningsbehoefte werkervaring laten opdoen om hun interesses te inventariseren. Tot slot waren we 11 juni te gast bij de Onbeperkt aan de Slag XXL om nogmaals onze succesvolle workshops te verzorgen en verder in gesprek te gaan met werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en beginnend inclusieve werkgevers.

Inclusie en maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets wat we bij Berenschot samen doen. We zijn trots op de vele collega’s die de afgelopen maanden een bijdrage hebben geleverd. Ze namen deel aan bijeenkomsten, leverden input, hielpen bij de uitwerking, dachten mee, adviseerden en begeleidden jongeren en bedrijven in verschillende trajecten. Hierdoor leveren we een bijdrage aan onze eigen doelstellingen, maar helpen we ook andere bedrijven en instellingen in Nederland een stukje inclusiever te maken!

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief