Diversiteit en inclusie op de werkvloer | Berenschot

Dienst

Diversiteit en inclusie

Hoe creëert u een veilige en inclusieve omgeving? Hoe zorgt u voor gelijke kansen en gelijkwaardigheid? En hoe kunt u dit strategisch verankeren? Wij helpen bij het beantwoorden van deze vragen.
Afbeelding - Diversiteit en inclusie

Of het nu is vanwege arbeidsmarkttekorten, wettelijke verantwoordelijkheden, een maatschappelijke of intrinsieke drijfsfeer, u wilt aan de slag met inclusie en diversiteit. De vraag is nu welke wegen u kunt bewandelen om meer diversiteit te bereiken en een omgeving te creëren waar deze diversiteit ook daadwerkelijk tot z’n recht komt.

Met verschillen het verschil maken

Een diverse samenstelling van individuen zorgt voor complementariteit, waarmee we elkaar inspireren en verrijken. Diversiteit leidt daarmee tot meer creativiteit, betere prestaties en besluitvorming . Dit vraagt echter wel om een inclusieve benadering, waarbij gelijkwaardigheid en participatie centraal staan. Alleen dan kan de kracht van diversiteit worden benut. Maar hoe creëert u een veilige en inclusieve omgeving? Hoe zorgt u voor gelijke kansen en gelijkwaardigheid? En hoe kunt u dit strategisch verankeren? Relevante vragen, waar niet één antwoord op is. Wij helpen bij het vinden van passende antwoorden.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Diversiteit daadwerkelijk tot z’n recht laten komen

Ondersteuning op maat

Bij inclusie en diversiteit gaat het om het optimaal benutten van diverse talenten en om gelijke kansen voor iedereen. Of het nu gaat om het opstellen van een visie, het neerzetten van een beleidsstuk of het bevorderen van meer diversiteit in een inclusieve(re) omgeving, wij kunnen u hierbij ondersteunen. Middels inzicht gevende onderzoeken, verschillende trainingen of op maat gemaakte programma's helpen onze adviseurs als positief kritische partners om inclusie en diversiteit een stap verder te brengen. Elke weg naar meer inclusie en diversiteit is uniek. Onze dienstverlening is daarom altijd op maat en in co-creatie met u.

 

Het Inclusie Dialoogspel

Inclusie en diversiteit kan soms ongemakkelijk zijn. Het kan schuren. Juist daarom is zo belangrijk om hierover in gesprek te gaan en te blijven. Waarom gaan we hiermee aan de slag? Hoe past het bij ons? Waar hebben we al stappen gezet en waar hebben we nog iets te doen? Met het Inclusie Dialoogspel gaat u met collega's in gesprek over deze vragen en komt u op een speelse manier tot begrip, bewustwording en inzicht.

 

Masterclass

Als organisaties werkelijk inclusief willen zijn, moet hr het gesprek durven aangaan met de medewerkers en de visie strategisch verankeren. Daarover gaat het in de masterclass Inclusief werkgeverschap 'Omdat het kan'.

 

De Inclusiescan

Meten is weten. Hoe inclusief wordt het werkklimaat in uw organisatie eigenlijk ervaren? Is de organisatie klaar voor meer diversiteit? Met de Berenschot Inclusiescan krijgt u inzicht in waar uw organisatie nu staat op het vlak van inclusie en diversiteit. Een ideaal vertrekpunt op basis waarvan u gerichte interventies kunt bepalen en voortgang kunt (blijven) monitoren.

 

Bewustwordingstrainingen

Een inclusieve organisatie is in staat om diversiteit te bevorderen en vast te houden. Dat vraagt intrinsieke motivatie van alle medewerkers om een inclusieve houding aan te nemen en dat via hun gedrag in de praktijk te brengen. Om dat te kunnen internaliseren, is eerst bewustwording nodig. Wij bieden diverse trainingen en workshops aan om dit proces op gang te brengen.

 

Ervaring in de praktijk

Bij Berenschot zetten we zelf ook actief in op een inclusieve werkomgeving waar diverse talenten samenkomen, ertoe doen en op gelijkwaardige basis kunnen deelnemen. Wij hebben in de praktijk ervaren welke hobbels werkgevers kunnen tegenkomen, maar ook welke interventies in de praktijk werken. Deze persoonlijke ervaringen en voorbeelden nemen we mee in onze adviezen aan klanten.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen