Diversiteit en inclusie op de werkvloer | Berenschot

Dienst

Diversiteit en inclusie

Als organisatie wilt u aan de slag met diversiteit en inclusie. U wilt een meer divers personeelsbestand, waarbij iedere medewerker er echt bij hoort. De vraag is nu welke wegen u kunt bewandelen om dit te bereiken en hoe u uw inspanningen inzichtelijk kunt maken.
Afbeelding - Diversiteit en inclusie

Afspiegeling van de samenleving

Onze samenleving wordt steeds diverser en is meer gericht op participatie en insluiting van iedereen. Toch is arbeidsparticipatie nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als werkgever ziet u de toegevoegde waarde van diversiteit voor uw organisatie en levert u graag een maatschappelijke bijdrage. Maar weet u hoe u inclusie en diversiteit op de werkvloer kunt inzetten? En hoe u het thema duurzaam in uw organisatie kunt verankeren? Met diversiteit en inclusie vervult u een belangrijke maatschappelijke rol én het helpt u uw organisatieprestaties te verbeteren.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Positief-kritische partner

Bij inclusie en diversiteit gaat het om het optimaal benutten van diverse talenten en om gelijke kansen voor iedereen. Het begint bij de vraag waarom dit thema voor uw organisatie van belang is. Als positief-kritische partner helpen wij u bij het maken van strategische keuzen en plannen. Door inzichtelijk te maken hoe divers uw organisatie al is en hoe uw ambities t.a.v. dit thema passen bij uw organisatie(doelstellingen). Daarnaast kijken we samen met u hoe u inclusie en diversiteit op de werkvloer kunt behouden en bevorderen.

Als organisatie zetten wij ook zelf actief in op een divers en inclusief personeelsbeleid. Wij zetten onze persoonlijke ervaringen en voorbeelden graag in voor onze klanten. Dit doen wij zowel voor publieke als private organisaties, zorg- en onderwijsinstellingen en raden van toezicht.

Onderzoek en advies

Wij ondersteunen in het volledige traject: van het formuleren van visie en doelstellingen tot aan beleidsplannen en acties. Dit doen wij middels inzicht gevende onderzoeken, aansprekende werksessies, (op maat gemaakte) trainingen, ons dialoogspel en gericht advies. Daarnaast kunnen wij diverse kandidaten voor u vinden, begeleiden en ontwikkelen. Elke weg naar meer diversiteit en inclusie is uniek. Onze dienstverlening is daarom altijd op maat en in co-creatie met u. Zo creëren we samen meer maatschappelijke en economische impact.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen