Cultuuronderzoeken bij organisaties | Berenschot

Dienst

Cultuuronderzoeken

Angstcultuur effectief onderzoeken om het vertrouwen terug te krijgen. Wat zijn de signalen van sociale onveiligheid?
Consultant voert cultuuronderzoek uit bij organisatie

Als bestuurder of directeur staat u voor een lastige opgave wanneer er sprake is van een angstcultuur en/of signalen van sociale onveiligheid. U moet laten zien dat u het probleem serieus neemt en boven de partijen staat. Dit draagt bij aan het vertrouwen van medewerkers en leidinggevenden. Het bespreekbaar maken van de signalen van een angstcultuur of sociale onveiligheid, vermindert of voorkomt daarnaast bijkomende effecten als oplopende spanningen, suboptimaal functioneren, ziekteverzuim en/of vertrek. Bovendien wordt zo vermeden dat de organisatie op een negatieve manier in het nieuws komt, hetgeen het risico van imagoschade verkleint.

Een cultuuronderzoek helpt te achterhalen hoe de cultuur in uw organisatie wordt ervaren en wat er precies aan de hand is. Zo kunt u als directeur of bestuurder:

  • Een helder en objectief beeld vormen richting de organisatie over de toedracht en beleving van gebeurtenissen en de cultuur in bredere zin;
  • De schade voor betrokkenen enigszins beperken;
  • Acties in gang zetten om nieuwe incidenten te voorkomen.

Fusie

Naast het creëren van vertrouwen, wilt u als manager bij een fusie ook goed onderbouwde beslissingen nemen, om de fusie succesvol te laten verlopen. Een cultuuronderzoek helpt u hierbij. Goede beslissingen en een geslaagde implementatie dragen bij aan een effectievere organisatie en bedrijfscultuur, en zorgen ervoor dat klanten de nieuwe organisatie herkennen als één geheel. Bovendien versterkt dit de geloofwaardigheid en het imago bij klanten en stakeholders.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Cultuuronderzoek als middel voor verandering

'Culture eats Strategy for breakfast'

Deze gevleugelde uitspraak van Peter Drücker geeft aan dat cultuur een niet te onderschatten factor is in organisaties. Hoe gedegen een strategie ook is, als de organisatiecultuur niet als serieus thema op de agenda staat, heeft de implementatie geen schijn van kans. Hoe krijg je de cultuur in beeld én daadwerkelijk in beweging?

Bewustzijn, aandacht én actie betreffende de cultuur cruciaal. Het is voor medewerkers essentieel om te beseffen ‘waarom en hoe we de dingen nu doen’ én ‘waarom en hoe we de dingen voortaan gaan doen’. 

Gedrag is de sleutel

Cultuur wordt zichtbaar wanneer een collectief geaccepteerde manier van gedragingen tot uiting komt. Het is dus logisch om cultuur altijd in één adem te noemen met gedrag. Gedrag is de zichtbare en tastbare uiting van cultuur in de praktijk. De betrokkenen binnen de organisatie geven zelf betekenis aan deze gedragingen.

Cultuur en vertrouwen versterken bij een fusie

Bij een fusie kan gedegen cultuuronderzoek – voorafgaand aan de te maken keuzes – bij werknemers het vertrouwen en gevoel van goed werkgeverschap versterken.

Vaak zijn zij bang hun eigen cultuur te verliezen of hun eigenheid in te moeten leveren. Met een onderzoek naar de bedrijfscultuur laat u zien oog te hebben voor uw mensen en maakt u transparant waar kansen en mogelijke risico’s van de verschillende bedrijfsculturen liggen. Hiermee krijgt u handvatten om u te helpen bij oplopende spanningen, suboptimaal functioneren, ziekteverzuim en/of vertrek. Daarnaast vermindert u de kans dat de organisatie op een negatieve manier in het nieuws komt en beperkt u zo het risico van imagoschade.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen