Handreikingen gemeentelijke Inclusie Agenda | Berenschot cases

Handreikingen gemeentelijke Lokale Inclusie Agenda

Case
Handreikingen gemeentelijke Lokale Inclusie Agenda

Deel deze case

Datum

05 februari 2019

Opdrachtgever

VNG

Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om het werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat ook mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Elke gemeente is verplicht hiervoor een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, gaf de VNG Berenschot de opdracht enkele handreikingen te ontwikkelen.

Routekaart en index

Samen met gemeenten en hun ervaringsdeskundigen ontwierp Berenschot twee handreikingen: een routekaart, die beschrijft welke stappen een gemeente moet zetten om tot een Lokale Inclusie Agenda te komen. En een index, die aangeeft welke onderwerpen aan bod kunnen komen in de Lokale Inclusie Agenda. Hiertoe organiseerde Berenschot een intensief proces van co-creatie, waarin op basis van ervaringen met bestaande inclusie- en toegankelijkheidsagenda’s en meerdere sessies met ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers van gemeenten de handreikingen zijn ontwikkeld, getoetst en aangescherpt. Berenschot werkte daarbij nauw samen met de VNG als opdrachtgever en de Alliantie als belangenorganisatie voor ervaringsdeskundigen. De handreikingen bevatten dan ook vele aandachtspunten en voorbeelden die door hen tijdens en rondom de sessies zijn ingebracht.

Wat en hoe

De index laat zien welke aspecten van belang zijn bij de verschillende levensdomeinen en waar gemeenten concreet aan kunnen werken om eventuele belemmeringen weg te nemen. Ter inspiratie zijn praktijkvoorbeelden opgenomen van de inzet van verschillende gemeenten en/of andere partijen. De routekaart bevat elf stappen voor de (door)ontwikkeling van lokaal inclusiebeleid en het vastleggen van dit beleid in een Lokale Inclusie Agenda. Voor elke stap zijn aandachtspunten en praktijkvoorbeelden opgenomen.

Vervolgbijeenkomsten

De handreikingen zijn inmiddels beschikbaar op de website van de VNG en zullen periodiek worden bijgewerkt met nieuwe voorbeelden en aandachtspunten. In vervolgbijeenkomsten begeleidt Berenschot vijf pilot-gemeenten bij de (door)ontwikkeling van hun lokale inclusie agenda. De lessen die voortvloeien uit deze pilot worden weer gedeeld met andere gemeenten.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?