Diversiteit zonder inclusie werkt niet | Berenschot

Diversiteit zonder inclusie werkt niet

Blog
Diversiteit zonder inclusie werkt niet

Deel deze blogpost

Datum

27 september 2023

Leestijd

2 minuten

Als gevolg van een steeds diverser wordende samenleving, toenemende arbeidsmarkttekorten en veranderende wetgeving is de aandacht voor inclusie en diversiteit op de werkvloer de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hoewel de toegevoegde waarde van diversiteit vaak wel wordt onderkend, lukt het niet altijd deze ook daadwerkelijk te benutten omdat een inclusieve werkomgeving ontbreekt.

Een organisatiesamenstelling met diverse individuen leidt tot meer creativiteit en betere besluitvorming. Zo’n 20% van de organisaties die actief sturen op diversiteit, ervaart bovendien dat een divers team betere prestaties levert (zie ook HR-Trendsonderzoek 2023-2024). Maar het laten floreren van de diversiteit in een team vereist wel een inclusieve werkomgeving, waarin gelijkwaardigheid en participatie centraal staan. In een inclusieve werkomgeving durven mensen zich uit te spreken en staan ze open voor elkaars perspectieven. Diversiteit werkt alleen wanneer die perspectieven ook daadwerkelijk gezien en gekend worden. Inclusie vormt daarmee het fundament om diversiteit te kunnen adopteren. Aan de slag met diversiteit? Vraag uzelf dan eerst af of uw organisatie hier klaar voor is.

Verkeerde focus

Regelmatig krijgen wij van organisaties de vraag hen te helpen bij het bevorderen van diversiteit in hun personeelsbestand. De redenen daarvoor lopen uiteen. Uit het HR-Trendsonderzoek 2023-2024 blijkt bijvoorbeeld dat organisaties met diversiteit aan de slag willen om moeilijk vervulbare vacatures op te vullen, aan wetgeving te voldoen, invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid of omdat zij geloven in de toegevoegde waarde van diversiteit.

Wat de reden ook is, de focus ligt helaas nog vaak alleen op het aantrekken van nieuwe potentiële groepen. Met andere woorden: diversiteit bij de instroom wordt verhoogd, zonder serieus aandacht te besteden aan hoe nieuwe medewerkers in de organisatie landen. En als die zich geen onderdeel van het team voelen, niet gehoord worden en soms zelfs worden buitengesloten, zijn ze net zo snel weer vertrokken. Zonde van alle inspanningen.

Meten is weten

Start als organisatie daarom met het verkrijgen van inzicht in waar u op dit moment staat als het gaat om diversiteit en inclusie. Breng in kaart waarom u inclusie en diversiteit belangrijk vindt, of hier een breed gedragen visie op is en hoe inclusief de organisatie is in termen van onderlinge omgang, leiderschap, gelijke kansen en eerlijke (HR-)processen. Daarnaast kunt u ook kijken hoe divers de teams al zijn en waar verbetermogelijkheden zitten. De Inclusiescan van Berenschot helpt u te ontdekken hoe uw organisatie ervoor staat op dit vlak.

Creëer bewustwording

Vanuit die nieuwe inzichten kan de organisatie gerichte interventies inzetten. Bewustwording is daar een belangrijk onderdeel van: in alle lagen van de organisatie moeten medewerkers begrijpen waarom inclusie en diversiteit van belang zijn, waarom de organisatie erin investeert, wat het betekent, waarom het soms ongemakkelijk voelt en hoe ruimte wordt gegeven voor dit ongemak. Dit zorgt voor begrip, draagvlak en betrokkenheid. Een cruciale start van een route naar meer inclusie en diversiteit!

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief