Jan van Leijenhorst, Geassocieerd consultant | Berenschot

Jan van Leijenhorst

Ik ben opgeleid als psycholoog, maar heb mijn wortels in de bestuurlijke praktijk. Daarin heb ik verschillende rollen vervuld: eerst in de gemeentepolitiek als raadslid en later als wethouder in Utrecht, vervolgens bij de VNG als hoofd van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Cultuur. Sinds 2006 ben ik geassocieerd consultant bij Berenschot.
Afbeelding - Jan van Leijenhorst

Over Jan

Politiek besturen is complex. Het is de moeite waard om dat zo goed mogelijk, samen te doen. In projecten voor Berenschot hou ik me dan ook veelal bezig met de wijze waarop men met elkaar samenwerkt. Naast rol- en taakinvulling spelen daarbij persoonlijke aspecten van mensen een belangrijke rol. Daar heb ik dus ook nadrukkelijk aandacht voor.

Ik ben betrokken bij integriteitsscans voor wethouders, verzorg workshops integriteit voor gemeenteraden, provinciale staten en waterschappen en geef trainingen politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast heb ik als psycholoog ervaring met assessments binnen Berenschot en ben betrokken geweest bij het opstellen van het competentieprofiel voor raadsleden en wethouders.

Berenschot werkt intensief samen met een aantal zelfstandige professionals. Deze geassocieerd consultants hebben geen dienstverband bij Berenschot maar zijn wel nauw betrokken bij Berenschot. Zij worden op tijdelijke basis ingezet bij opdrachten vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden.