Tags

Ruim 300 organisaties actief in het Nederlandse blockchain ecosysteem 2019

Gepubliceerd op 16 mei 2019

Het Nederlandse blockchain-ecosysteem telt momenteel ruim driehonderd bedrijven. De markt professionaliseert, waardoor meer standaardoplossingen voorhanden komen. Daarnaast passen bedrijven de blockchaintechnologie breder toe in hun organisatie of keten. Dat blijkt uit de derde update van het Blockchain Ecosysteem Nederland die Berenschot vandaag publiceert.

Blockchain Ecosysteem 2019 - Nederland

Download het volledige ecosysteem - versie 2.0 (pdf, 626 kB)

Veel aanbieders en afnemers van blockchaintoepassingen zijn doorgegaan met het volwassen maken van de technologie, waardoor de markt professionaliseert. Toeleveranciers en kennisinstellingen bieden meer standaardoplossingen aan en zetten meer in op informatiebeveiliging en governance rond blockchain. Zo publiceerde VNG Realisatie recentelijk een handreiking aan overheden over praktische blockchaintoepassingen. Afnemers brengen pilots in praktijk en verbreden de toepassing van blockchain in hun organisatie of keten.

4% nieuwe toetreders en 5% niet meer actief in het blockchain ecosysteem

Het aantal toetredende startups is ongeveer gelijk aan het aantal uittredende startups. De nieuwe startups gebruiken blockchain op diverse terreinen – bijvoorbeeld voor transparantie van productieketens in de voedsel- en bouwsector of om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen – en nemen zo de rol van vertrouwde derde partijen over. Zoals in elke opkomende markt, stopt ook een deel van de partijen. Een aantal startups heeft besloten blockchain niet met prioriteit verder te ontwikkelen of hun bedrijfsactiviteiten gestopt. Sommige partijen zijn overgenomen of hebben ervoor gekozen hun krachten te bundelen met andere partijen. Het feit dat meer juridische en organisatieadviseurs zijn toegetreden, is een teken van het volwassen worden van de markt, stelt Nanning de Jong, voormalig managing consultant bij Berenschot en een van de onderzoekers. “Gevestigde organisaties die blockchain als afnemer in de praktijk willen brengen, eisen namelijk dat dit binnen (juridische) randvoorwaarden past.”

Ketensamenwerking en coalities vereist

Ook worden (nieuwe) startups en technische ontwikkelaars gefaciliteerd om elkaars ideeën te versterken, waardoor een cultuur ontstaat waarin partijen van elkaar leren. De hoeveelheid bijeenkomsten, hackathons, trainingen en opleidingen met betrekking tot blockchain is dan ook flink uitgebreid. “De grootste waarde van blockchain zit in informatie-uitwisseling en automatisering van ketens waarbij niet één centrale machtige partij de baas is”, aldus De Jong. “Dat vraagt om het vormen van coalities van partijen die samen hun keten transformeren en zo effectiever organiseren.”

Staat uw logo niet vermeld in de update van het Blockchain Ecosysteem Nederland of heeft u een suggestie? Laat het ons weten via het formulier Blockchain Ecosysteem.