Berenschot Inclusief | Berenschot

Berenschot Inclusief

Onze adviseurs werken aan duurzame vooruitgang voor overheden en organisaties. Omdat we midden in de samenleving staan en onze impact bij onze klanten groot is, hechten we waarde aan inclusie en diversiteit.
Afbeelding - Berenschot Inclusief

Inclusie en diversiteit op de werkvloer

Wij hebben aandacht voor inclusief werkgeverschap: het in dienst nemen van mensen met inzet naar vermogen. We hanteren een actief beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is. Hiermee dragen we bij aan een arbeidsmarkt waarin iedereen kan participeren, en vormt ons personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving.

Inspiratie en creativiteit

We zijn bewust op zoek naar werknemers met verschillende achtergronden. Daarnaast kent Berenschot een intern vrouwennetwerk dat aandacht besteedt aan de positie van vrouwen in onze organisatie. Inspiratie en creativiteit worden gedeeld en talent gestimuleerd en ontwikkeld. 

Berenschot Inclusief wordt georganiseerd vanuit een vaste groep medewerkers, en intern haken verschillende adviseurs aan om te werken aan verschillende projecten.

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over Berenschot Inclusief?

Neem contact met ons op via werkenbij@berenschot.nl