Windesheim wint Bridge of Fame Award 2024 | Berenschot nieuws

Windesheim wint Bridge of Fame Award 2024

Nieuws
Windsheim wint Bridge of Fame Award 2024

Deel dit nieuwsartikel

Datum

06 mei 2024

Leestijd

3 minuten

Hogeschool Windesheim mag zich winnaar noemen van de Bridge of Fame Award 2024, met haar initiatief ‘Sterk aan het Werk’. De jury prees vooral de mogelijkheid tot uitbreiding op andere hogescholen, het contact met andere partijen en het nazorgtraject voor de afgestudeerde. De award, ontwikkeld door Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, De Nederlandsche Bank en Berenschot, stimuleert initiatieven die theoretisch geschoolde jongeren met een ondersteuningsvraag helpen op hun weg van onderwijs naar de arbeidsmarkt. De award werd op 25 april uitgereikt tijdens het event ‘Van de Sprong een Brug maken’ bij De Nederlandsche Bank.

Extra uitdagingen

Waar praktisch geschoolden met een ondersteuningsvraag en hun toetreden tot de arbeidsmarkt veel aandacht krijgen, ervaren theoretisch opgeleide jongeren (hbo en wo) vaak extra uitdagingen bij het vinden van werk als zij hun onderwijsperiode hebben afgerond. Dit doordat vaak wordt aangenomen dat zij vanwege hun opleidingsniveau zelfstandiger en makkelijker werk kunnen vinden. In de praktijk blijkt dit lastiger. In hun initiatief ‘Sterk aan het Werk’ begeleidt Windesheim studenten terwijl zij nog op de hogeschool zitten, en leren hen (her)kennen wat ze nodig hebben van een werkgever en waar hun kracht en talent ligt.

De dag stond in het teken van leren, van elkaar. Na de opening in het auditorium startte het eerste panelgesprek met jonge Rijksambtenaren met een ondersteuningsvraag. Zij spraken over hun ervaringen met hun toetreden tot de arbeidsmarkt met een ondersteuningsvraag. De Rijksambtenaren vinden het belangrijk om al tijdens de studie te leren omgaan met de weg naar werk na de studie.

Er volgt een panelgesprek met verschillende bestuurders.

Het zijn werknemers met metacompetenties die enorm ontwikkeld zijn; veerkracht, humor, zelfrelativering en creatief zijn. Hoe los ik het wél op?

Maaike van Leuken, divisiedirecteur Bedrijfsvoering van De Nederlandsche Bank, spreekt over de krachten van mensen met een ondersteuningsvraag op de werkvloer.

Jeroen Gelevert, Managing Directeur bij Berenschot, roept op om actiever om te gaan met inclusief werkgeverschap voor werknemers met een ondersteuningsvraag, en daadwerkelijk aan de slag te gaan met deze ambitie. Niet vanuit SROI-verplichtingen, maar vanuit een hart voor de medewerkers en de organisatie.

Guusje ter Horst

Goed aan het werk komen

De award werd uitgereikt door Guusje ter Horst, aanjager van het programma ‘Doe Onbeperkt Mee’ van het Ministerie van VWS. “Ik vind het belangrijk dat onderwijsinstellingen zich inspannen om te zorgen dat mensen met een hbo- of universitaire opleiding én een beperking goed aan het werk komen. Ik mag vandaag een prijs uitreiken aan een onderwijsinstelling die dat op een hele goede manier doet.”

Daan en Anouk zijn aangesloten bij JongPit. Daan: “JongPit is een organisatie voor en door jongeren met een beperking en/of chronische ziekte tussen de 15-35 jaar. Het is gericht op inclusie, en op praten met ons, niet over ons." De organisatie is gericht op verschillende levensgebieden, waaronder wonen, werk en ook onderwijs. Daan en Anouk heten andere jongeren welkom, die zich aan zouden willen sluiten.

Theoretisch opgeleid en de weg naar werk

Ervaringsdeskundigen Daan en Anouk waren aanwezig bij de dag voor de organisatie JongPit. Daan ziet in de praktijk dat de aandacht voor theoretisch opgeleiden niet altijd aanwezig lijkt: “als je goed kan leren, dan merk je dat dat stukje mist. Bij het werkleerbedrijf hadden ze wel de ervaring om mensen aan een baan te helpen […] maar vooral in praktische beroepen." Daan en Anouk zien daarom ook graag meer passende ondersteuning voor de weg naar werk, op hogescholen en universiteiten zelf.

Genomineerden

Naast Windesheim was ook de Hogeschool Rotterdam genomineerd met het project ON(beperkt)STAGE, een tool die de dialoog tussen werkgever (en stageaanbieder) en student faciliteert. Derde genomineerde was de Hogeschool Utrecht, die focust op studentensucces en de factoren onderzocht die invloed hebben op de overgang van opleiding naar werk voor studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Landelijk doortrekken

Winnaar Windesheim ontving € 3333,33 om hun initiatief ‘Sterk aan het Werk’ te steunen. “Ik hoop dat we het landelijk door kunnen trekken en dat er echt iets voor geregeld wordt. Het moet niet alleen iets zijn voor studenten met een functiebeperking, maar in de hele hogeschool en het onderwijs worden verspreid, zodat straks het hele probleem niet meer ontstaat”, aldus Eric Geerds, één van de initiatiefnemers binnen Windesheim.

Twee van de juryleden Piroska Masthoff en Luc Damen. De jury prijst de inspanningen die de onderwijsinstellingen leveren om van de ‘Sprong een Brug’ te maken.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief