Verkeersveiligere wegen en fietspaden | Berenschot cases

Verkeersveiligere wegen en fietspaden

Case
Verkeersveiligere wegen en fietspaden

Deel deze case

Datum

27 december 2020

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Het aantal mensen dat jaarlijks in het verkeer om het leven komt, is nog altijd zorgwekkend. Daarom zet de Rijksoverheid met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 hoog in op een verbeterde verkeersveiligheid. In dit kader heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tot 2030 in totaal € 500 miljoen beschikbaar gesteld aan de decentrale overheden voor een investeringsimpuls voor het verkeersveiliger maken van provinciale en gemeentelijke wegen. Daar vallen veruit de meeste slachtoffers.

Berenschot hielp IenW in een eerdere fase bij het vormgeven van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. Er is gekozen voor een subsidieregeling. Hierbij zet de overheid het geld in verschillende tranches in. Provincies, vervoerregio’s, gemeenten en waterschappen (medeoverheden) konden van 1 juli tot en met 1 september 2020 aanspraak maken op de eerste tranche en 50% cofinanciering ontvangen voor het verkeersveiliger maken van hun infrastructuur.

Snel schakelen

Rijkswaterstaat (RWS) kreeg in mei van IenW de opdracht te regelen dat decentrale overheden de investeringsimpuls makkelijk konden aanvragen en dat de Rijksoverheid deze op haar beurt snel kon toekennen. Hier zat een zeer hoge druk op. In een tijdsbestek van zo’n zes weken moesten website, aanvraagportaal en -proces, communicatie, nieuwsbrieven, webinars, et cetera gerealiseerd zijn. Een mooie uitdaging. RWS vroeg Berenschot hen hierbij te ondersteunen.

Communicatie van start tot finish

De korte doorlooptijd daagde ons uit te laten zien waar wij bij uitstek toegevoegde waarde kunnen leveren. Onze adviseurs zitten goed in de materie, zijn breed inzetbaar en konden daardoor in korte tijd veel werk verzetten. Niet alleen als het ging om operationele zaken maar ook op strategisch/tactisch niveau. Zo gaven wij advies over het aanvraagproces via de website investeringsimpulsspv.nl en over de voorwaarden voor toekenning. Wij hielpen met de juiste teksten en structuur en droegen zo bij aan een heldere, overzichtelijke en bijzonder snel gerealiseerde website. Daarnaast leverden wij teksten voor in de nieuwsberichten en dachten we mee over welke kanalen relevant waren om deze te verspreiden. Ook formuleerden we vragen en antwoorden voor de FAQ (veelgestelde vragen) en vulden we die gedurende het proces steeds aan.

Tevens organiseerden en faciliteerden we in twee weken tijd twee webinars om decentrale overheden over de investeringsimpuls te informeren. Dit gaf inzicht in welke projecten in aanmerking kwamen en hoe de aanvraag gedaan moest worden. De circa 140 deelnemers waardeerden deze manier van werken, zij konden direct hun vragen kwijt.

Gedurende het hele traject waren onze adviseurs klankbord voor de opdrachtgever RWS en voor IenW. Beide partijen konden hun ideeën bij ons toetsen, waardoor wij ze voor risico’s konden behoeden en van advies konden voorzien. Zo hebben zij kunnen ervaren dat wij zeer betrokken zijn en alles op alles zetten om het doel te bereiken. Wij ontzorgden hen zowel operationeel als strategisch. Dat gaf het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en op ons kunnen bouwen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?