Benchmark Formatie en kosten gemeenten | Berenschot

Benchmark

Benchmark Formatie en kosten gemeenten

Doe mee aan de Berenschot Benchmark Formatie en kosten gemeenten en krijg gedetailleerd inzicht in hoe uw gemeente zich in formatie en kosten verhoudt ten opzichte van andere gemeenten.

Afbeelding - Benchmark Formatie en kosten gemeenten

Decentralisaties, veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, toenemende automatisering; allerlei factoren die leiden tot een continu veranderend takenpakket. Bij veel gemeenten zien we daardoor dat er met regelmaat vragen worden gesteld over de formatieve inzet. Bij welke taken zijn uw formatie en kosten passend bij uw werklastbepalende kenmerken en waar liggen de aandachtspunten? Onze benchmark helpt u deze vragen te beantwoorden en blikt samen met u vooruit.

Resultaat

De Benchmark Formatie en kosten gemeenten levert u:

 • Gedetailleerd inzicht in de uitvoeringskosten en formatie van alle taken van uw gemeente, verdeeld over 24 clusters in het primaire proces en 11 overheadcategorieën.
 • Duiding van de uitkomsten van uw gemeente door formatie en kosten in verband te brengen met 102 zorgvuldig gekozen werklastbepalende kenmerken van uw gemeente.
 • Uitvoerig validatieproces over meerdere rondes, resulterend in uitkomsten die breed gedragen zijn in uw organisatie om te voorkomen dat het gesprek achteraf gaat over de correctheid van de cijfers in plaats van de betekenis van de uitkomsten.
Werkwijze

Benchmark Formatie en kosten gemeenten

Doordat gemeenten de laatste jaren steeds meer taken zijn gaan uitbesteden of onderbrengen in een gemeenschappelijke regeling volstaat een vergelijking van alleen uw formatie niet meer. In onze benchmark staan daarom de apparaatskosten – loonkosten, inhuurkosten, materiële kosten en kosten van taken belegd bij derden – centraal. Uiteraard brengen we ook uw formatie in kaart. We zetten de kosten en formatie van al uw taken (primair proces en overhead) af tegen uw werklastbepalende kenmerken. In uw eigen online benchmarkomgeving is overzichtelijk weergegeven hoe uw primaire proces en overhead zich verhouden ten opzichte van andere gemeenten, zowel op hoofdlijnen als op detailniveau. Tevens ontvangt u van ons een managementsamenvatting van de belangrijkste uitkomsten en aandachtspunten die wij op locatie aan u presenteren.

Vijf stappen

Onze adviseurs verdiepen zich in uw materie om een zuivere vergelijking te garanderen. We maken hierbij gebruik van meerdere validatierondes, resulterend in uitkomsten die breed gedragen zijn in uw organisatie.

Globaal gezien bestaat de benchmark uit vijf stappen:

 1. verzamelen, toedelen en invullen vragenlijst.
 2. checken en valideren gegevens.
 3. verwerking en analyse.
 4. samenvatting en online rapportage.
 5. presentatie.

Invulondersteuning

De meeste gemeenten kiezen ervoor om hun personeel zo min mogelijk te belasten tijdens het benchmarkproject door Berenschot (tegen een meerprijs) te laten ondersteunen bij het ophalen, toedelen en verwerken van de gegevens. Dit zorgt bij gevoelige processen ook voor meer draagvlak en comfort. Indien u een lange tijd niet heeft deelgenomen of indien uw interne projectleider veranderd is, is zo’n ondersteuningspakket ook aan te bevelen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden. In samenspraak met u stellen we een passend pakket op.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • De enige benchmark die gedetailleerd inzicht geeft in de kosten en formatie voor alle taken (primair proces en overhead), verdeeld over 24 primaire clusters en 11 overheadcategorieën.
 • De best gevalideerde gemeentebenchmark.
 • Referentiegroep op maat, zo goed mogelijk passend bij uw gemeente.
 • Deze benchmark is door eerdere deelnemers gewaardeerd met een 8,2!
 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van de afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Uw anonimiteit is gewaarborgd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

De investering die deze benchmark met zich meebrengt is afhankelijk van de grootte van uw organisatie. Daarnaast kunt u een keuze maken tussen het benchmarken van de overhead of het primaire proces. U kunt er ook voor kiezen zowel de overhead als het primaire proces benchmarken. U krijgt dan 25% korting op de totaalprijs.

Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag