Benchmark Leerplicht | Berenschot

Benchmark

Benchmark Leerplicht

Doe mee aan de Berenschot Benchmark Leerplicht en krijg inzicht in welke formatie past bij de taken die uw gemeente moet uitvoeren op het gebied van leerplicht en RMC.

Afbeelding - Benchmark Leerplicht

Steeds meer gemeenten kiezen voor een integrale jeugdaanpak. Hierbij worden steeds vaker leerplicht en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) in het sociaal domein geplaatst. Leerplichtambtenaren en RMC-consulenten vervullen dan naast hun rol als toezichthouder ook een schakelrol in een gezamenlijke regionale aanpak gericht op preventie, vroegsignalering en passende ondersteuning. Dit heeft gevolgen voor de benodigde omvang, competenties en samenstelling van het leerplichtteam. Deelname aan de Benchmark Leerplicht van Berenschot vertelt u welke formatie past bij de wettelijke uitvoeringstaken, beleidscapaciteit en ondersteuningsbehoefte in deze nieuwe situatie.

Resultaat

De Benchmark Leerplicht richt zich op de wettelijke uitvoeringstaken, beleidscapaciteit en ondersteuningsbehoefte op het gebied van leerplicht en RMC. Deze benchmark biedt:

 • Een reëel beeld van de benodigde formatie voor het uitvoeren van leerplichtwettaken en RMC-taken binnen uw gemeente.
 • Inzicht in de invloed van werkprocessen en inrichtingskeuzes op de werklast.
 • Duidelijke en betrouwbare cijfers over de uitvoering van de leerplichtwet- en RMC-taken.
 • Duiding van het verhaal achter de cijfers.
 • Vergelijking van uw formatie met vergelijkbare gemeenten.
 • Een mogelijke koppeling met andere benchmarks van Berenschot zoals de Benchmark Gemeenten en de Benchmark Sociaal domein.
 • De mogelijkheid tot verdiepend en aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld het evalueren van inrichtingskeuzes, het indelen van nieuwe werkprocessen of een inhoudelijke verdiepingsslag voor uw medewerkers.

U ontvangt een rapportage in Berenschotstijl. Hierin bespreken we de cijfers en kwalitatieve bevindingen. Ook geven we conclusies en aanbevelingen om uw organisatie te verbeteren. Daarnaast kunnen we een presentatie van de resultaten verzorgen. Ook is het mogelijk om met het management een uitgebreid eindgesprek te voeren over de stappen die ná het benchmarken kunnen worden gezet.

Werkwijze

Benchmark Leerplicht

Wij starten iedere benchmark met een gesprek waarin we het proces en de doorlooptijd bespreken. U krijgt vervolgens een format waarin u cijfers over formatie, kosten en aantallen kan aanleveren. Wij verzorgen daarna een validatiegesprek over deze cijfers. Ook houden we in deze fase groepsgesprekken met de uitvoering, beleidsmedewerkers en overhead om een goed beeld te krijgen van de organisatie. Hierin bespreken we beleidskeuzes, organisatie-inrichting, (werk)processen en de doelgroep. Op basis hiervan stellen wij een conceptrapportage op die we uitgebreid met u bespreken. Daarna ontvangt u een definitieve rapportage en kan u kiezen voor een presentatie, eindgesprek of een combinatie daarvan.

Stapsgewijs ziet dit proces er zo uit:

 • Startgesprek.
 • Aanleveren cijfers.
 • Validatiegesprek.
 • Groepsgesprekken.
 • Conceptrapportage en bespreking.
 • Definitieve rapportage.
 • Eindgesprek/presentatie.
Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

 • Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot.
 • Berenschot Benchmark Instituut staat voor alle kennis en expertise van afgelopen tachtig jaar.
 • Omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren.
 • State-of-the art analyses en technieken.
 • In staat om een brug te slaan tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
 • Objectief, betrouwbaar en onderbouwd.
 • Benchmark in overeenstemming met vigerende privacywetgeving.
Investering

Wat betaalt u voor deze benchmark?

Afhankelijk van het type organisatie vraagt deze benchmark om een andere investering:

 • deelnemen als gemeente: € 3.500,- (exclusief btw)
 • deelnemen als uitvoeringsorganisatie: € 6.000,- (exclusief btw).
Inschrijven

Schrijf u in voor deze benchmark

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag