5 tips voor meer werkplezier in zorg | Berenschot blog

2020: het jaar van het werkplezier in de zorg

Blog
 2020: het jaar van het werkplezier in de zorg

Deel deze blogpost

Datum

28 januari 2020

Leestijd

3 minuten

Vandaag, 28 januari 2020, is de dag van het werkplezier in de zorg. Een dag waarop zorgorganisaties in Nederland extra aandacht geven aan het werkplezier van zorgprofessionals.

Gezonde en vitale werknemers ervaren meer werkplezier, zie bijvoorbeeld het recente WRR rapport ‘Het betere werk’. Hier is onderzocht dat ‘goed werk’ moet voldoen aan 1) grip op geld (financiële zekerheid), 2) grip op het werk en 3) grip op het leven naast werk. Werkplezier is essentieel om goede zorg te leveren en gemotiveerde medewerkers voor de zorg te behouden. In 2019 publiceerden wij een artikel over het belang van het investeren in de gezondheid van medewerkers en gaven wij enkele inspirerende praktijkvoorbeelden van zorginstanties.

Vijf ‘big ideas’ voor meer werkplezier

LinkedIn publiceerde recentelijk een artikel met de 20 zogenaamde Big Ideas. Dit zijn 20 thema’s waar wij in 2020 zeker van gaan horen. Thema’s die het nieuws gaan domineren. Van deze 20 Big Ideas zijn er vijf ideeën die gaan over het duurzaam en met plezier inrichten van werken. Wij lichten deze vijf Big Ideas toe:

  1. Meer focus als belangrijkste vaardigheid: het aantal prikkels om ons heen maakt focus niet makkelijk. Een continue stroom van nieuws, whatsapp berichten, e-mails, telefoontjes zijn de orde van de dag. Uit onderzoek van het leerplatform Udemy blijkt dat twee van de drie werknemers minstens een uur per dag op hun telefoon kijkt in de tijd van de baas. Beiden hebben er een belang bij om te zorgen dat medewerkers minder snel zijn afgeleid.
  2. Doorbreken taboe te praten over geestelijke gezondheid op het werk: volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kampt één op de vijf werknemers met psychische problemen. Zowel werkgever als medewerkers hebben er belang bij om het taboe dat rust op het praten over mentale problemen wordt doorbroken. Een open bedrijfscultuur, voorbeeldrol van het management en onderling vertrouwen zijn randvoorwaardelijk om dit aan te pakken.
  3. De vierdaagse werkweek komt dichterbij: steeds meer werkgevers experimenteren met het verkorten van de werkweek naar vier dagen. Volgens John Pencavel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Stanford, zou dit zowel werkgever als werknemer ten goede komen. Het is wel van belang medewerkers te betrekken in het bedenken van manieren om efficiënter te werken en om een gezonde werk-privé balans te behouden.
  4. Geen flexibel denken zonder flexibel werken: jongere werknemers hechten steeds meer waarde aan flexibel werken, bijvoorbeeld in het geval van werktijden en werklocatie. Dit gaat nog vaak ten koste van de hoogte van hun salaris en promoties. Het beleid veranderen is één ding, echter een passende aansturing en bedrijfscultuur is veelal een veel grotere opgave. Echter wel een noodzakelijke.
  5. Werk wordt minder heilig dan wij denken: in steeds meer landen begint kritiek te komen op de druk om altijd bereikbaar te moeten zijn en topprestaties te leveren. Veranderende waarden en verminderend materialisme zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn. Wanneer werk een andere plek inneemt in het leven van de werknemer, wordt het des te belangrijker om met werknemers het gesprek te voeren over welke manier van werken past en wat nodig is om hun plezier in het werk te borgen.

Organisatiescan “Gezond werken aan Gezondheid”

In bovenstaande ideeën nemen werkgevers een centrale rol in. Elke organisatie wordt in 2020 uitgedaagd om na te denken wat bovenstaande van haar als werkgever vraagt. Zeker in de zorg, met een vergrijzende en krimpende populatie zorgmedewerkers, is aandacht voor de gezondheid en daarmee gezondheid van medewerkers essentieel. Voor veel organisaties vraagt dit een verschuiving van aandacht van verzuim (achteraf) naar preventie (vooraf). En om inzicht in wat de organisatie nu al doet en kan doen om de gezondheid van medewerkers te bevorderen.

Berenschot en Instituut voor Positieve Gezondheid (IPH) ontwikkelen een organisatiescan, die inspanningen van zorgorganisaties op het gebied van gezondheidsbevordering aan de hand van de zes pijlers van ‘Positieve Gezondheid’ en de behoeften van medewerkers inzichtelijk maakt. En de uitkomsten vertaalt naar concrete verbetermogelijkheden om als goed werkgever te werken aan de Positieve Gezondheid (mentaal en fysiek) van medewerkers. Niet incidenteel, maar structureel. Dit met als doel dat zorgorganisaties en medewerkers alle voordeel behalen uit de investeringen in gezondheidsbevordering.

Samen gaan wij voor een 2020 vol werkplezier, binnen Berenschot én voor onze opdrachtgevers. Doe je mee?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief