8 tips voor proactiviteit in organisaties | Berenschot blog

8 tips voor succesvol stimuleren van proactiviteit

Blog
8 tips voor succesvol stimuleren van proactiviteit

Deel deze blogpost

Datum

17 december 2020

Leestijd

1 minuut

Iedereen heeft het er over. Medewerkers moeten meer initiatief nemen en zelf werken aan hun toekomst en behoud van werkvermogen. Proactief gedrag lijkt het toverwoord, maar vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hoe stimuleert u als organisatie proactief gedrag.

Iedereen heeft het er over. Medewerkers moeten meer initiatief nemen en zelf werken aan hun toekomst en behoud van werkvermogen. Proactief gedrag lijkt het toverwoord, maar vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hoe stimuleert u als organisatie proactief gedrag.

1. Wees transparant

Stel als organisatie voldoende informatie beschikbaar, zodat medewerkers de juiste afwegingen kunnen maken. Zonder de juiste informatie is het lastig om de juiste initiatieven te ontplooien.

2. Zorg voor ondersteuning en leiderschap

Stimulerend leiderschap, uitwisseling van informatie en vaardigheden als conflicthantering zijn belangrijk. Medewerkers moeten voldoende autonomie krijgen om initiatieven te ontplooien en hun stem te laten horen. Dit betekent een kwetsbaardere en meer faciliterende rol voor de leidinggevende dan in een organisatie waar activiteiten en processen zijn dichtgetimmerd. Bereid leidinggevenden voor op deze (nieuwe) rol.

3. Bepaal spelregels en kaders

Met een oproep tot proactief gedrag zullen medewerkers onvoorziene en niet-voorgeschreven acties ondernemen. Bepaal met elkaar de spelregels en kaders waarbinnen je proactief gedrag verlangt en toejuicht, maar bespreek met elkaar ook de grenzen om onaangename verrassingen te voorkomen. Een gemeenschappelijk uitgedragen doel helpt daarbij.

4. Open de cultuur

Voor proactief gedrag is een veilige cultuur noodzakelijk. Een cultuur waarin zaken gezegd mogen worden, uiteraard met mate en respect voor elkaar, en een cultuur waar ruimte is om te experimenteren en waarbij medewerkers vroegtijdig worden betrokken bij ontwikkelingen. Medewerkers moeten ervan op aan kunnen dat afwijkende ideeën niet zomaar afgestraft worden of een belemmering vormen voor promotiekansen.

5. Zorg dat wat je uitdraagt past bij de aard van het werk

Vraag niet om initiatiefrijk gedrag als het werk sterk geprotocolleerd is. Proactief gedrag past bijvoorbeeld goed bij een agile manier van werken. Agile werken nodigt mensen uit om mee te denken en continu bezig te zijn met verbetering. Je geeft hiermee volop ruimte aan proactief gedrag.

6. Weet wat je in huis haalt

Proactief gedrag heeft te maken met persoonlijkheid. Bespreek met nieuwe medewerkers wat je van ze verwacht maar vraag ook waar ze zich goed bij voelen. Dan kan je ze gericht ondersteunen en kun je ook zorgen voor een goede mix binnen je team. Niet alleen maar haantjes maar ook geen kudde lammetjes.

7. Zorg dat niemand achterblijft

Voor sommige medewerkers is een proactieve houding gemakkelijker dan voor een ander. Een basisniveau valt goed te trainen maar accepteer ook de verschillen.

8. Wees voorbereid op verrassingen

Als medewerkers proactiever worden neemt het risico op verrassingen toe, het gedrag van medewerkers en daarmee resultaten worden minder voorspelbaar. Zorg dat je goed in gesprek blijft met elkaar om verrassingen tijdig te signaleren en erop in te kunnen spelen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief