Leren van de human-capital-strategie van koploperorganisaties in Noorwegen | Berenschot blog

Leren van de human-capital-strategie van koploperorganisaties in Noorwegen

Blog
Leren van de human-capital-strategie van koploperorganisaties in Noorwegen

Deel deze blogpost

Datum

01 februari 2023

Leestijd

2 minuten

De huidige personele en organisatorische uitdagingen op de arbeidsmarkt – van vergrijzing en ontgroening van arbeidspotentieel, kwalitatieve skills-mismatch tussen vraag en aanbod van (gedigitaliseerde) arbeid op de arbeidsmarkt tot grote tekorten in diverse sectoren – is het vinden van een match tussen arbeid en menselijk potentieel een ware challenge voor werkgevers geworden. Simpel gezegd: er zijn te weinig mensen voor de verwachte hoeveelheid arbeid.

Dus is van u als hr-professional nu en zeker in de toekomst innovatieve slagkracht vereist. Wellicht dat de adviezen van HR Norge (de beroepsvereniging voor hr-executives in Noorwegen), Noors hr-expert Even Bolstad en inspirerende voorbeeldorganisaties in dat land u nieuwe inzichten opleveren. Dat is in elk geval het doel van de studiereis die Berenschot in juni 2023 organiseert.

Verschillende typen innovaties

Diverse trendrapporten en onderzoeken (onder andere Future of Work, Detaille & De Lange, 2021) laten zien dat verschillende typen innovaties nodig zijn om adequaat te reageren op de aanstaande complexe arbeidsmarkttransities en personele uitdagingen. Allereerst strategische innovatie: een totaal nieuwe manier van kijken en reageren op de externe omgeving en relevante stakeholders. Dit leidt doorgaans tot een fundamentele wijziging in de structuur en wijze van concurreren binnen de eigen organisatie.

Een relevant voorbeeld van innovatieve strategische slagkracht is Laerdal Medical AS in Stavanger, dat voorheen succesvol was met prachtig vormgegeven plastic speelgoedpoppen. Dankzij de toekomstvisie (kansen in de zorgmarkt) en het ondernemende lef van de betrokken directeur, werd de koers verlegd naar het ontwikkelen van reanimatiepoppen. Deze weloverwogen switch naar levensreddende medische apparatuur resulteerde in Laerdal Medical, al jarenlang een belangrijke partner in het ontwikkelen van innovatieve medische producten.

Wendbaar blijven

Technologische product- en procesinnovatie is eveneens van belang om wendbaar op de arbeidsmarkt te kunnen blijven. Het voorbeeld van Laerdal Medical geeft mooi weer dat een strategische innovatie veelal samenhangt met een duidelijke product- en procesinnovatie. Beide typen innovaties zijn nodig om slimmer, wendbaarder en duurzamer te blijven organiseren, maar vergen wel een creatieve kijk, leiderschap en slagkracht om een product en de procesketen opnieuw vorm te geven.

Dat Laerdal dit duurzaam heeft weten vol te houden, komt naar mijn mening doordat de menselijke hr-strategie paste bij de gewenste technologische en strategische innovatie. Via bijscholing en omscholing wist Laerdal het beschikbare personeel te behouden, verder door te ontwikkelen en bleven ze de zes basiswaarden van de organisatie trouw. Deze waarden zijn: 1) het vermogen om te luisteren, 2) eindeloze nieuwsgierigheid, 3) praktisch en probleemoplossend, 4) respect voor de klant, 5) hard werken, 6) passie voor continue verbetering.

Rol hr

Welke rol kan hr nu spelen in het vormgeven en proactief invullen van meer innovatieve slagkracht? Op basis van ons praktijkgerichte onderzoek binnen verschillende instellingen onderscheiden we de volgende rollen. Hr als innovatieprocescoördinator die helpt de strategische bedrijfsvisie te formuleren en deze kan doorvertalen in een integrale hr-aanpak. Daarnaast kan hr als gesprekspartner en verandercoach ondersteunen bij het vormgeven van een werkomgeving die past bij de gewenste innovaties en tegelijkertijd bevlogenheid en betrokkenheid oplevert bij de schaars beschikbare talenten. Tot slot kan hr als data-, technologisch en administratief expert vanuit kwaliteitszorg en monitoring helpen signaleren of innovaties de gewenste effecten hebben op korte en lange termijn.

Al deze typen innovaties en mogelijke rollen vanuit hr komen aan de orde tijdens de studiereis langs koploperorganisaties in de regio Oslo. U bent van harte uitgenodigd!

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief