TRM-training in de praktijk | Berenschot

TRM-training in de praktijk

Blog
TRM-training in de praktijk

Deel deze blogpost

Datum

12 februari 2021

Leestijd

2 minuten

Evenredige aandacht voor daadkracht, afstemming en overweging en zelfstandig kunnen ingrijpen als een team te ver doorschiet in sturen, verbinden of denken. Dat is kortgezegd de opbrengst van onze training Team Resource Management (TRM).

Onderstaande driehoek laat zien hoe de TRM-competenties bijdragen aan de drie aspecten. De checklist bevat een aantal standaardvragen die teamleden zichzelf en elkaar kunnen stellen op het moment dat zij intuïtief aanvoelen dat het teamproces niet loopt zoals het behoort te lopen.

Afbeelding - Driehoek

Juiste mix

Tegenwoordig besteden wij meer en meer aandacht aan de eerste stap van teamontwikkeling, de ‘forming fase’. Welke medewerkers maken deel uit van het team en welk DNA heeft dat specifieke team dan in termen van daadkracht, afstemming en overweging? Wij merken dat organisaties nog niet gewend zijn om op deze manier naar TRM te kijken: hoe zorgen wij voor de juiste mix van karakters en temperamenten om binnen een team tot de juiste samenstelling te komen, zodat daadkracht, afstemming en overweging de juiste aandacht krijgen?

Passende rollen

Dat is natuurlijk exact wat alle voorbereidende activiteiten in de koude fase beogen. Medewerkers die deel uitmaken van een crisisorganisatie en piket draaien, hebben een vaste rol en hun wordt geleerd daarin rolvast te opereren. Daardoor kan een organisatie bij opschaling erop vertrouwen dat de verschillende noodzakelijke elementen worden ingebracht, onafhankelijk van de aanwezigheid van specifieke personen. En deze rollen (beslisser, adviseur, ondersteuner) worden doorgaans toegewezen aan medewerkers, omdat die nu eenmaal goed bij hen passen. Soms vragen organisaties ons een psychologisch onderzoek of assessment uit te voeren om de juiste persoon voor een piketrol te kunnen kiezen. Komt iemand het beste tot zijn recht in een rol die daadkracht vergt of past overweging of afstemming meer bij hem/haar? Uiteindelijk sturen organisaties dus wel degelijk op de juiste mix van karakters en temperamenten, alleen maken zij die keuze doorgaans al in de voorbereidende fase.

Oog voor individuele verschillen

Tijdens de training gaan wij zo’n psychologisch onderzoek of assessment natuurlijk niet herhalen. Wel leren we de deelnemers om ook op die wijze naar hun eigen team te kijken. Teamwerk is en blijft mensenwerk. Het is goed om altijd voor ogen te houden dat elk team zijn eigen karakter zal hebben. En dat het daarom ook zo belangrijk is om respect te hebben voor de individuele verschillen binnen het team, wetende dat die zorgen voor de noodzakelijke verdeling over daadkracht, afstemming en overweging. En als op dat vlak het team niet evenwichtig verdeeld is, weten waar dan de valkuilen liggen en welke vragen uit de checklist dan van toepassing zijn.

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief