Dataprofessionals | Berenschot dienst

Dienst

Dataprofessionals

Wilt u data ontsluiten, verwerken, analyseren en visualiseren, maar hebt u daarvoor niet de juiste mensen in huis? De dataprofessionals van Berenschot helpen u uw doelen rond datagedreven werken te realiseren.
dataprofessionals in overleg

Datagedreven werken wordt meer en meer gemeengoed. Deze werkwijze stelt organisaties in staat betere beslissingen te nemen en trends, patronen, kansen en risico’s te ontdekken. Die nieuwe inzichten helpen hen processen te optimaliseren, kosten te besparen, klanten beter te bedienen, te innoveren en concurrentievoordeel te behalen.

Het gebruik van data brengt echter ook uitdagingen met zich mee op het vlak van privacybescherming en beveiliging. Het is dan ook essentieel dat organisaties verantwoordelijk omgaan met de gegevens die ze verzamelen en adequate maatregelen nemen. Tegelijkertijd hebben veel organisaties een groeiend tekort aan dataprofessionals, zoals data analisten, data scientists en data engineers. Om uw uitdagingen rond dataverwerking flexibel op te lossen en daarna de kennis te borgen in uw organisatie, kunt u een beroep doen op de dataprofessionals van Berenschot.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Profiel dataprofessionals

Onze dataprofessionals zijn experts in het ontsluiten, verwerken, analyseren en visualiseren van data. In hun effectieve aanpak maken zij gebruik van bewezen methoden, zoals het CRISP-DM model, en technieken als Azure, Power-BI, SQL, Python, R en Excel .​ Daarnaast kunnen zij op basis van hun kennis van privacy- en databeveiliging risico’s in dataverwerking mitigeren.

Verder zijn onze experts ook sociaal sterk en getraind om niet alleen te doen wat van hen gevraagd wordt, maar bovenal te begrijpen en te doen wat nodig is. Waar nodig geven ze advies en dragen zij hun kennis over aan uw team.

 

 

Gedegen back-up

Zelf worden de dataprofessionals begeleid door ervaren Berenschot-collega’s in het expertiseteam Digital & Data. Doordat ze verder veel samenwerken met Berenschot-adviseurs met andere competenties en specifieke sectorkennis, overzien zij naast de techniek van data ook het speelveld daaromheen.

crispmodel

Het CRISP-DM model

Binnen Berenschot hanteren wij het CRISP-DM model als leidraad voor onze digitale dienstverlening. Onze dataprofessionals kunnen in elke fase van de CRISP-DM cyclus u ondersteunen.