Gouden werksessies | Berenschot

Dienst

Interactieve werksessies voor samenwerkingsverbanden

Door in versneld tempo interactief een complex vraagstuk op te starten of aan te pakken, ontstaat gezamenlijk inzicht en draagvlak voor de benodigde ontwikkelstap.
Afbeelding - Interactieve werksessies voor samenwerkingsverbanden

Gouden werksessies

In de huidige complexe wereld zorgen de vele opgaven en stakeholders ervoor dat dilemma’s ontstaan en keuzes nodig zijn. Of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landelijke gebiedsontwikkeling, energietransitie of brede welvaart. Partijen of collega’s hebben elkaar nodig voor een verbetering en ontwikkeling. Maar hoe doet u dit met elkaar? Welke belangen zijn er, hoe verhouden die zich tot elkaar en hoe zijn ze met elkaar te verbinden? Wat kan eenieder bijdragen om de opgave een stap verder te helpen? Hoe draagt u dit uit naar andere partijen? Inhoudelijke teambuilding aan de hand van een interactieve werksessie op maat kan dan uitkomst bieden. Ook om de samenwerking tot nu toe te evalueren en te bezien welke verbeterstappen mogelijk zijn.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag

Effectief samenwerken

De kracht van deze gouden werksessies zit hem in:

 • de letterlijke ontmoeting met elkaar
 • focus op een afgebakend gebied dan wel vraagstuk
 • zorgvuldige uitwisseling van elkaars opgaven en projecten
 • werken met diverse werkvormen, zodat verschillende perspectieven op het vraagstuk worden belicht
 • gesprekvoering op neutraal terrein
 • begeleiding door een onafhankelijke gespreksbegeleider
 • werken met goed doordachte werkvormen.

Daardoor wordt duidelijk:

 • waar de andere partij/collega aan werkt
 • welke bijdrage de ene partij kan leveren voor de ander en andersom
 • waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid en rol kan pakken
 • wat de kern van de stagnatie is, zodat u op zoek kunt gaan naar de juiste oplossing
 • wat het juiste moment is om elkaar in stelling te brengen dan wel optimaal te benutten.
Afbeelding -

Hoe zien de werksessies eruit?

In de voorbereiding op een interactieve sessie ontrafelen deelnemers eerst de opgave om de pijnpunten scherp te krijgen. Tijdens de sessie zelf dagen we hen met diverse werkvormen uit om op verschillende manieren naar het vraagstuk te kijken en oplossingen te zoeken. Dergelijke gouden werksessies zijn geschikt voor meerdere doeleinden en kunnen het proces versnellen door middel van een reflectiekamer, een probleemoplosser, strategievormer dan wel een samenwerkingsbooster. De sessies worden begeleid door een onafhankelijke gespreksbegeleider, waarbij we werken met uiteenlopende, goed doordachte werkvormen die aansluiten bij het doel van de sessie.