Incidentevaluatie waterkwaliteit | Berenschot cases

Incidentevaluatie waterkwaliteit Evides

Case
Incidentevaluatie waterkwaliteit Evides

Deel deze case

Datum

18 december 2020

Opdrachtgever

Evides

In opdracht van waterleidingbedrijf Evides onderzocht Berenschot de oorzaak en de omstandigheden die hebben kunnen leiden tot een incident rond waterkwaliteit in Vlaardingen.

Besmetting drinkwater

Op 8 november 2017 werd op een aantal plekken in het Vlaardingse waterleidingnet Escherichia coli (E. coli) aangetroffen. Het drinkwaterbedrijf Evides spoelde de leidingen door met chloor. De bewoners kregen zolang het dringende advies om kraanwater vóór consumptie te koken. Op 13 november kon Evides het sein veilig geven.

Berenschot onderzocht de oorzaak van de E. coli-besmetting. De besmettingshaard bleek een nieuwe drinkwatertransportleiding in de omgeving van Vlaardingen. Deze leiding van 3,8 kilometer lang is in de zomer en het najaar van 2017 aangelegd. De werkzaamheden moesten enkele keren worden onderbroken vanwege onvoorziene omstandigheden, onder meer omdat een rioolbuis op een andere plaats lag dan de tekening aangaf.

Deze gefragmenteerde werkwijze had een negatieve impact op de waterkwaliteitsonderzoeken. De resultaten van de onderzoeken zijn te geïsoleerd en niet in samenhang beoordeeld. Hierdoor is een besmet stukje van de leiding over het hoofd gezien en aangesloten op het net. Toen dit werd geconstateerd, is de leiding meteen losgekoppeld. De bacterie is in het drinkwater terechtgekomen door zand dat waarschijnlijk besmet was met vogelpoep.

Uit ons onderzoek bleek verder dat de werkprocedures bij projecten van het drinkwaterbedrijf in orde zijn. Wel is er verbetering mogelijk, vooral als het gaat om gefragmenteerd werken. Een van onze aanbevelingen was om de procedures in verband met controlemechanismen verder aan te scherpen.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?