Kostprijsonderzoek Wmo-begeleiding | Berenschot cases

Kostprijsonderzoek Wmo-begeleiding

Case
kostprijs, tarief, wmo

Deel deze case

Datum

01 februari 2022

Opdrachtgever

Gemeente Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard bereidt momenteel het inkooptraject voor de Wmo-begeleiding 2023 voor. Hierin willen ze nieuwe, meer specifieke, producten introduceren.

De gemeente wilde daarom een onderbouwd advies over reële tarieven om deze producten in de markt te zetten. Ook is het belangrijk om aan de AMvB reële prijs te voldoen. De gemeente heeft Berenschot gevraagd als externe onafhankelijke partij om hen hierbij te ondersteunen.

Afloop huidige contracten zorgaanbieders

Anneloes Boddé, beleidsadviseur Gezondheid en Informele Zorg bij gemeente Hoeksche Waard: ‘Aanleiding voor het inkooptraject was dat het huidige contract verloopt. Voor de nieuwe contracten wilden wij zo onafhankelijk mogelijk komen tot een reëel tarief. Daarom hebben wij gekozen voor een externe partij. De projectleider heeft bij verschillende partijen een offerte aangevraagd. Die van Berenschot kwam er als beste uit. Wij hebben hen gevraagd op basis van een kostprijsonderzoek advies uit te brengen over de opbouw en hoogte van de tarieven van de verschillende Wmo-producten.’

Reële tarieven producten Wmo-begeleiding

In 2022 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats voor de nieuw ontwikkelde producten: ‘Een grote uitdaging was op tijd de productbeschrijvingen zo concreet en compleet mogelijk gereed te hebben. Berenschot had deze nodig om het kostprijsonderzoek te kunnen starten. Dat was een goede stok achter de deur. Anders blijft zo’n productbeschrijving iets dynamisch waar constant aan gesleuteld kan worden. En nu is het gelukt vóór de zomer te zeggen van ‘dit wordt het en daarmee gaan we het proces in’.

Het is een soepel verlopen proces, volgens de verwachting van de gemeente en mede dankzij de deskundigheid en de benaderbare consultants.

- Anneloes Boddé, beleidsadviseur gemeente Hoeksche Waard

Transparant proces

De gemeente vond het belangrijk om de zorgaanbieders zorgvuldig te betrekken bij de kostprijsberekening: ‘We hebben te maken met meer dan dertig zorgaanbieders. Nadat zij zich bij ons hadden aangemeld, heeft Berenschot het contact met hen overgenomen. Dat hebben de Berenschotadviseurs heel plezierig gedaan. Zij hebben al de ontvangen input vanuit aanbieders geanalyseerd en aan ons gepresenteerd. Vervolgens heeft Berenschot de conceptresultaten aan de zorgaanbieders gepresenteerd. Daarna kregen wij een afsluitend rapport. Het is allemaal heel soepel en deskundig verlopen. De vooraf afgesproken planning is waargemaakt. De flexibiliteit van de adviseurs daarbij was fijn. Ze hebben ons werk uit handen genomen en zijn teruggekomen met resultaten waarmee we verder kunnen.’

Onderbouwd adviesrapport met gespecificeerde tarieven

De vakinhoudelijke expertise was één van de redenen om een externe partij in te schakelen bij het berekenen van de tarieven voor Wmo-begeleiding: ‘Binnen de gemeente hebben wij niet iemand die constant bezig is met zulke benchmarkonderzoeken. Het is omvangrijk én we willen het onafhankelijk. We hebben immers een belang als zijnde de gemeente. Nu staat het onafhankelijk op papier, waarop wij ons besluit kunnen baseren. Berenschot heeft de meest actuele informatie, zowel uit andere onderzoeken die ze hebben gedaan als van de VNG en andere instanties. Prettig is dat er keuzeopties staan in het uiteindelijke rapport. Heel concreet waarop we een goede keuze kunnen maken en waarin we kunnen differentiëren. Dan kan je zeggen van ‘op dit onderwerp kiezen we voor dit tarief’ en dat kun je uitstekend verklaren richting het college. Het doet natuurlijk wel iets met onze budgetten.’

Berenschot klantcase Hoeksche Waard - logo

Hoeksche Waard is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ontstond na een gemeentelijke herindeling van vijf Zuid-Hollandse gemeenten (Oud-Beijerland, Korendijk, Strijen, Cromstrijen en Binnenmaas) per 1 januari 2019 en omvat naast het eiland Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten.

www.gemeentehw.nl

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?