NAC - Psychologie van de crisisbeheersing | Berenschot

Psychologie van de crisisbeheersing

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de training Psychologie van de crisisbeheersing.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor de training Psychologie van de crisisbeheersing. De training bestaat uit een individueel deel en een trainingsdag waarop u met meerdere deelnemers samenkomt. Kennis van de Interdepartementale Basisopleiding Crisisbeheersing is nodig om deze training goed te kunnen doorlopen.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving per mail.

Drie weken voor aanvang van de training ontvangt u een definitieve bevestiging en separaat een link naar de online leeromgeving voor het individuele deel van de training. Het afronden van het individuele deel is voorwaardelijk voor het bijwonen van de trainingsdag.

Vanwege COVID zal tot nader order de trainingsdag niet fysiek, maar via WebEx plaatsvinden.

Zit een training vol, kies dan een andere datum of mail onze backoffice voor een plaats op de wachtlijst (trainingen@berenschot.nl). Hier kunt u ook terecht voor vragen over de inhoud of logistiek.

Voor welke trainingsdag wilt u zich inschrijven

Geef aan voor welke organisatie u werkt.

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)