Berenschot ambassadeur Smart Industry | Berenschot nieuws

Berenschot wordt ambassadeur Smart Industry

Nieuws
Berenschot wordt ambassadeur Smart Industry

Deel dit nieuwsartikel

Datum

21 december 2016

De industrie verandert radicaal, met nieuwe businessmodellen en sectoren als gevolg. Nederland speelt daar op in met Smart Industry, een initiatief van FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Nederland ICT. Berenschot participeert graag in de toekomst en is daarom Smart Industry Ambassadeur geworden.

Smart Industry heeft impact op vele terreinen; van de fysieke productie en de ICT-infrastructuur tot aan opleiding, het kennisniveau van uw medewerkers en het beleid in het publieke domein.

Berenschot helpt bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van fieldlabs. We bouwen consortia, verzorgen het projectmanagement, faciliteren de financiering of subsidieaanvraag en nemen inhoudelijk deel aan innovatieprojecten. Daarnaast participeren we op vele terreinen in kennisclusters. We werken mee aan roadmaps en kennisvalorisatieprojecten voor industrieën en brancheorganisaties.

Met digitaal als nieuwe norm, speelt ICT een essentiële rol in de steeds meer door data gestuurde maatschappij. Berenschot biedt de kennis en kunde om big data om te zetten in informatie waarop strategische beslissingen gebaseerd kunnen worden. We helpen die data te analyseren en te vertalen in toegevoegde waarde voor organisaties.