Dit zijn de resultaten van sw-bedrijven | Berenschot nieuws

Ondanks efficiency verbetering groeiende tekorten in de sociale werkvoorziening

Nieuws
Ondanks efficiency verbetering groeiende tekorten in de sociale werkvoorziening

Deel dit nieuwsartikel

Datum

01 februari 2018

Leestijd

1 minuut

De afgelopen jaren zijn steeds meer sw-bedrijven erin geslaagd hun operationeel resultaat te verbeteren. Bij twee derde ervan is het operationeel resultaat inmiddels positief. Belangrijke succesfactoren zijn ondernemerschap, marktconforme tarieven, sturing op financieel rendement en een goede verhouding met het bestuur. Dat blijkt uit de tweede meting binnen de Thermometer Wsw, die Berenschot samen met SEO uitvoerde in opdracht van het ministerie van SZW.

Met behulp van de Thermometer Wsw wordt onderzocht of sw-bedrijven erin slagen om de efficiencykorting van € 3.000 per Wsw’er – die geleidelijk wordt doorgevoerd over de periode 2015-2020 – te realiseren. De meting 2017 is onlangs afgerond en op 15 juni jl. heeft staatssecretaris Tamara van Ark het rapport aangeboden aan de Kamer. “Ik onderschrijf de uitkomsten van de thermometer Wsw. Allereerst vind ik het bemoedigend om te zien dat creatief ondernemerschap en een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid van bedrijf en gemeenten resulteren in gezonde sw-bedrijven met goede resultaten, ook financieel gezien”, zo stelt zij in haar brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel Berenschot verwacht dat verdere verbetering van het operationele resultaat mogelijk is, is een stijging van de gemeentelijke bijdrage onvermijdelijk nu de rijksbijdrage daalt en de loonkosten per sw’er stijgen omdat er geen instroom in lagere loonschalen meer plaatsvindt. Het gemiddelde tekort in 2018 bij sw-bedrijven zal tot en met 2020 waarschijnlijk dan ook verder toenemen. Deze financiële problematiek is aan de orde gekomen in de gesprekken met de VNG voor het tot stand komen van het Interbestuurlijk programma (IBP). “In het IBP zijn afspraken gemaakt over de toepassing van de normeringssystematiek van het gemeentefonds. Door de normeringssystematiek laat het gemeentefonds m.i.v. 2018 jaarlijks een aanzienlijke groei zien. Deze middelen kunnen soelaas bieden voor de financiële problematiek van de Wsw in de komende jaren”, aldus Van Ark in haar brief aan de Kamer. De laatste meting van de Thermometer Wsw is eind 2019 voorzien.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief