Brede klimaatcoalitie wil snel af van traditionele cv-ketel | Berenschot nieuws

Brede klimaatcoalitie wil snel af van traditionele cv-ketel

Nieuws
Brede klimaatcoalitie wil snel af van traditionele cv-ketel

Deel dit nieuwsartikel

Datum

28 maart 2018

Leestijd

2 minuten

Vanaf 2021 kunnen huiseigenaren hun cv-ketel alléén nog vervangen door een hybride cv-systeem (cv-ketel in combinatie met duurzame warmte-installatie), een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief. Dat staat in een manifest (pdf, 2 MB) dat vijftien partijen uit een brede klimaatcoalitie vandaag presenteren. Woningen en andere gebouwen kunnen zo sneller verduurzamen. In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe.

Hybride systeem, warmtepomp of duurzaam alternatief

Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren en de aardgaswinning in Groningen te verlagen moet Nederland het aardgasverbruik tussen nu en 2030 fors terugdringen. Vrijwel alle gebouwen en woningen worden nu nog verwarmd op Gronings gas. Hogere rendementseisen aan nieuwe verwarmingsinstallaties zijn onvermijdelijk. De traditionele, gasgestookte installaties kunnen aan die eisen niet voldoen. Het manifest dat de brede klimaatcoalitie heeft opgesteld pleit er daarom voor al vanaf 2021 alleen nog hybride systemen, warmtepompen of andere duurzame alternatieven te plaatsen.

Om de alternatieven voor de traditionele cv-ketel snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen, zijn in het manifest een aantal randvoorwaarden opgenomen waarvoor de ondertekenaars zich gaan inzetten, zoals het verbeteren van de (hybride) warmtepomp als het gaat om kosten, het geluidsniveau, de netbelasting en het ruimtebeslag. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor het dreigende gebrek aan geschoolde technici om de alternatieve technieken en systemen te installeren. Daarnaast is een laagdrempelige regeling voor consumenten essentieel om de benodigde investering te kunnen financieren, zoals bijvoorbeeld huurproposities vanuit energie- en/of installatiebedrijven.

Relatief eenvoudig

UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra: "De toepassing van hybride warmtepompen is inmiddels relatief eenvoudig. De cv-ketel als onderdeel van een hybride cv-systeem is straks alleen nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorst en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is. Daarmee is een energiezuinig huis binnenkort haalbaar voor alle Nederlanders."

Directeur Greenpeace Anna Schoemakers namens de deelnemende milieuorganisaties: "Veel van de initiatiefnemers nemen deel aan de totstandkoming van het Klimaat- en Energieakkoord, waar de komende maanden afspraken gemaakt worden om de CO2-uitstoot met 49 tot 55 procent terug te brengen. Het stellen van een verplichtende maatregel zoals een rendementseis, is nodig om sneller om te schakelen naar duurzame energie. Een nieuwe traditionele cv-ketel is een kat in de zak voor de particulier, dat moet je niet meer willen."

Energie-Nederland-voorzitter Medy van der Laan: "Verduurzamen moet je doen tegen de laagst mogelijke kosten. Een hybride warmtepomp biedt, net als warmtenetten, groen gas en all-electric warmtepompen, een goed alternatief voor traditionele cv-ketels, waarbij je voor elke situatie de oplossing kiest die het beste past."

Initiatief van Berenschot

Het manifest is een initiatief van Berenschot. De ondertekenaars zijn: BDH, DHPA, Eneco, Energie-Nederland, Enpuls, Essent, Gasunie, Greenpeace, KVGN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, Stichting STEK, UNETO-VNI en VFK.

Vandaag overhandigen Doekle Terpstra (UNETO-VNI), Medy van der Laan (Energie-Nederland), Anna Schoemakers (Greenpeace Nederland) en Michiel van Werven (Berenschot) het manifest aan de Tweede Kamerleden Rob Jetten (D66) en Agnes Mulder (CDA) en aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?