HR trends: grootste uitdagingen | Berenschot nieuws

Behoud medewerkers grootste uitdaging voor zorg en openbaar bestuur

Nieuws
Behoud medewerkers grootste uitdaging voor zorg en openbaar bestuur

Deel dit nieuwsartikel

Datum

23 oktober 2019

Leestijd

2 minuten

HR-professionals in de sectoren openbaar bestuur en zorg & welzijn verwachten dat zij in 2020 meer hinder gaan ondervinden bij het behoud van medewerkers dan hun collega’s in andere sectoren.

Mede doordat in deze (semi-)publieke sectoren relatief weinig financiële mogelijkheden bestaan om de juiste medewerkers aan de organisatie te binden, blijkt met name de zorg relatief hard in te zetten op andere initiatieven om medewerkers te behouden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘HR-Trends 2019-2020’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software, uitgevoerd onder bijna 2.000 HR-professionals.

Voor maar liefst 66 procent van de ondervraagden werkzaam in de zorg wordt het behoud van medewerkers volgend jaar een grote uitdaging. In het openbaar bestuur geldt dit voor 51 procent van de HR-professionals. In de sector informatie en communicatie neemt de uitdaging voor het behoud van medewerkers het sterkst toe; van 29 procent in 2019 naar vijftig procent in 2020. Ook in het onderwijs is sprake van een forse toename van de onzekerheid rondom het behoud van medewerkers: van 19 procent in 2019 naar 36 procent in 2020.

Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek: “Niet alleen vormen de (semi-)publieke sectoren de koplopers als het om de wervingsproblematiek gaat, ook ervaren zij het sterkst problemen bij de ‘achterdeur’; de uitdaging bij om zittende medewerkers aan boord te houden.”

Figuur Initiatieven om mensen te behouden voor de organisatie (meerdere keuzes mogelijk) – naar sector

Afbeelding -

Wisselende initiatieven voor behoud

De initiatieven om medewerkers te behouden, lopen in de (semi-)publieke sectoren ondertussen sterk uiteen. In het onderwijs en het openbaar bestuur, waar de problemen rondom het behoud van medewerkers sterk groeit, zegt ruim dertig procent van de HR-professionals helemaal geen aanvullende initiatieven te ontplooien om medewerkers te behouden. Aanpassingen in de loonschalen komen in het openbaar bestuur (8 procent) en onderwijs (3 procent) dan ook nauwelijks voor.

“In sectoren als het onderwijs of het openbaar bestuur lijken veel

arbeidsvoorwaarden in beton gegoten. Er bestaat verder weinig (financiële) ruimte om medewerkers meer te bieden dan dit standaardpakket. Juist nu wordt het

in deze sectoren belangrijker voor werkgevers om zich onderscheidend op te stellen, door bijvoorbeeld meer ruimte te maken voor coaching en persoonlijk welzijn”, zegt Benno Welmers, Manager cao beheer van AFAS.

De sectoren onderwijs en openbaar bestuur zouden daarvoor kunnen kijken naar de zorgsector, waar relatief vaker gekeken wordt naar bijvoorbeeld flexibele arbeidsvoorwaarden, exitinterviews of het intensiveren van het opleidings- en loopbaanprogramma. De zorgsector zet daar gemiddeld harder op in dan de andere sectoren waarin behoud een probleem is. Ook wordt data in de zorg goed gebruikt; met 15 procent wordt dit bijna drie keer vaker ingezet dan in andere sectoren om te kunnen voorspellen of medewerkers de organisatie (willen) verlaten.

Wisselende tevredenheid over ervaring tussen aanname en vertrek

In de sectoren waar grote problemen rond behoud verwacht worden, blijken veel HR-professionals ondertussen relatief ontevreden over de totale ervaring die zij medewerkers kunnen bieden tussen aanname en vertrek. Met name in het openbaar bestuur (40 procent) blijken HR-professionals ontevreden over deze zogeheten ‘Employee Experience’.

HR-professionals in het onderwijs laten juist het tegenovergestelde beeld zien. Meer dan de helft van de HR-professionals in die sector zegt dat ze grotendeels, of zelfs erg tevreden zijn over de mogelijkheden die ze medewerkers kunnen bieden.

Over het onderzoek

Het jaarlijks terugkerend HR-trendonderzoek is in 2019 gehouden onder 1.949 HR-professionals in Nederland. Het onderzoek is een initiatief van Performa Uitgeverij, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, met ondersteuning van AFAS Software. ‘HR Trends’ is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief