Effecten coronacrisis op economie | Berenschot nieuws

Handreiking effecten corona op het terrein van werk en inkomen

Nieuws
Handreiking effecten corona op het terrein van werk en inkomen

Deel dit nieuwsartikel

Datum

10 juni 2020

Leestijd

1 minuut

De overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben een enorme impact op de economie en arbeidsmarkt. De gevolgen daarvan zullen ook in de gemeentelijke uitvoering van de Participatiewet en schuldhulpverlening merkbaar zijn.

Op de middellange termijn zal de werkloosheid verder toenemen en daarmee ook het bijstandsvolume. Om gemeenten en regio’s die effecten nu alvast in beeld te helpen brengen, publiceert Berenschot een handreiking op het gebied van werk en inkomen.

In de handreiking krijgen organisaties een overzicht van beleidsopties. Ook worden zij aangemoedigd te inventariseren of zij beschikken over de capaciteit en competenties om te anticiperen op de verwachte ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen. “In deze handreiking gaan we eerst kort in op de lessen met betrekking tot re-integratie uit de vorige crises. Verder bespreken we onder meer de mogelijke impact van de coronacrisis op het bijstandsvolume, baankansen voor Participatiewetters, de gemeentelijke meerjarenbegroting en de uitvoering”, aldus Paul Schenderling, senior consultant bij Berenschot. “Tot slot besteden we aandacht aan het prioriteren en implementeren van de benodigde maatregelen.”

Concrete aandachtspunten

Elke economische recessie is anders, beaamt Schenderling. “Daarom moet bij het nemen van maatregelen ook gekeken worden naar de onderliggende oorzaken en de mogelijke effecten daarvan.” Hiervoor bevat de handreiking een overzichtelijk stappenplan (zie figuur), met per stap concrete aandachtspunten en adviezen om hiermee om te gaan.

Afbeelding -
Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief