Maakbedrijven omzetdaling coronacrisis | Berenschot nieuws

Meer maakbedrijven zien omzet dalen door coronacrisis

Nieuws
Meer maakbedrijven zien omzet dalen door coronacrisis

Deel dit nieuwsartikel

Datum

01 mei 2020

Leestijd

1 minuut

Bijna drie kwart van de industriële ondernemers verwacht dat hun omzet in april daalt ten opzichte van de maand ervoor. Een significante stijging ten opzichte van drie weken eerder, toen een derde van de deelnemende bedrijven een omzetdaling (maart versus februari) noteerde. Wel is de verwachte daling nu minder sterk dan drie weken geleden: 25% versus 40%. Dat blijkt uit de tweede ronde van de survey ‘Samen slimmer’ onder bijna tachtig ondernemers, die Berenschot in week 17 (20-26 april) uitvoerde.

Een aanzienlijk deel van de ondernemingen in de survey heeft dus te maken met een omzetdaling van 65 procent over een periode van twee maanden. Als belangrijkste oorzaken voor de omzetdaling noemen respondenten ‘de moeizamere verkoop door gebrek aan contactmomenten’, ‘vooruitschuiven aankopen en investeringen door onzekerheden’ en ‘vraaguitval na hamstergedrag’. Ook het percentage bedrijven dat uitgaat van omzetgroei, daalde van 39% naar 17% en hetzelfde geldt voor de verwachte groei (nu 11% versus 22% eerder).

Uiteenlopende maatregelen

Om de omzetdaling te temperen, overwegen ondernemers uiteenlopende maatregelen: meer inzetten op online verkoop en hanteren van een ‘agressiever verkooptraject’, afschalen van producten, verleggen van de keten en het insourcen, uitstel van salarisverhoging en bevriezing van bonussen. Daarnaast is sprake van aanpassing van het businessmodel (verbreding van de marktscope en de dienstverlening), werktijdverkorting, afbouwen van de flexibele schil en een (tijdelijke) vacaturestop. Verder hebben ook meer bedrijven vanwege supply chain-problemen contact gezocht met alternatieve toeleveranciers. Ruim driekwart van de ondervraagde bedrijven krijgt inmiddels enige vorm van overheidssteun. Zo kreeg 43% uitstel van belasting betalen en maakt 23% gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Loyaliteit

Tegen de verwachting in leidt de huidige crisis vooralsnog niet tot latere betaling door klanten aan leveranciers: 96,4 procent van alle bedrijven hanteren voor toeleveranciers de gebruikelijke betalingstermijn – drie weken eerder was dat nog 92,5 procent. Het aantal toeleveranciers dat de gebruikelijke betalingstermijn aanhoudt wijzigt niet: net als drie weken geleden is dit 92,6 procent. “De vrees was toch dat laat betalen leidt tot meer laat betalen waardoor hele ketens tot stilstand kunnen komen. Dat gebeurt gelukkig niet. Bijna alle ondernemers zijn loyaal aan elkaar en komen hun verplichtingen gewoon na, ook al voorzien ze dat hun omzet behoorlijk zal dalen of merken ze dat reeds. Vooralsnog geen domino-effect”, stelt projectleider Joost Krebbekx.

Derde ronde

Doel van het project ‘Samen slimmer’ is industriële ondernemers te laten kennismaken met maatregelen bij collega-maakbedrijven en hiervan te leren.  Geïnteresseerde maakbedrijven die nog niet hebben deelgenomen, kunnen dat nog steeds doen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief