Hoe om te gaan met regionale aardwarmte? | Berenschot nieuws

Project WARM gepubliceerd: hoe om te gaan met aardwarmte op regionaal niveau?

Nieuws
Project WARM gepubliceerd: hoe om te gaan met aardwarmte op regionaal niveau?

Deel dit nieuwsartikel

Datum

18 september 2020

Leestijd

1 minuut

Aardwarmte is een potentiële warmtebron die op veel plaatsen in Nederland een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. De studie WARM heeft de potentie van aardwarmte in kaart gebracht zodat gemeenten en RES-regio's hiermee aan de slag kunnen. WARM is door Berenschot, Panterra Geoconsultants en TNO uitgevoerd in opdracht van EBN en haar Masterplanpartners DAGO, Stichting Platform Geothermie en Stichting Warmtenetwerk.

WARM staat voor Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden. WARM biedt gemeenten en RES-regio’s meer inzicht in de mogelijkheden van aardwarmte in hun regio voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie met een warmtevraag tot 100 graden Celsius.

Aardwarmte is een potentiële warmtebron die op veel plaatsen in Nederland een bijdrage kan leveren aan de warmtetransitie. WARM heeft de potentie van aardwarmte in kaart gebracht en dit regionaal gekwalificeerd. Dit is gedaan door de warmtevraag van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de industrie met een warmtevraag tot 100 graden Celsius in kaart te brengen en het ondergrondse potentieel van aardwarmte per bodemlaag te onderzoeken.

Vervolgens is geanalyseerd waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten en aardwarmte een kansrijke optie is. Daarbij is ook gekeken of aardwarmte de meest kostenefficiënte bron is ten opzichte van alternatieven voor aardgas. Hierbij is gebruik gemaakt van de op dat moment meest recente beschikbare data. WARM 2020 is daardoor een momentopname van 2020; toekomstige veranderingen van de warmtevraag of inzichten van de ondergrond kunnen gevolg hebben voor de resultaten.

Daarnaast is het Stappenplan Aardwarmte ontwikkeld en er zijn dertig detailstudies, één voor elke RES-regio, gemaakt. WARM biedt daarmee een handvat voor gemeenten en RES-regio’s bij het beoordelen of aardwarmte in hun regio een potentiële en kostenefficiënte warmtebron is.

WARM publicaties

Onder het project WARM vallen meerdere publicaties die u kunt downloaden van onze kennisbank. De publicaties zijn verwant aan elkaar en bieden inzichten in exploratie- en ontwikkelmogelijkheden van aardwarmte op regionaal niveau.

  1. Het eindrapport;
  2. Het stappenplan;
  3. Een detailstudie;
  4. Aanvraag GIS-kaarten. 
Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief