Meer jongeren gestopt met opleiding | Berenschot nieuws

Meer jongeren gestopt met opleiding

Nieuws
Meer jongeren gestopt met opleiding

Deel dit nieuwsartikel

Datum

18 april 2023

Leestijd

1 minuut

Ruim 30.000 jongeren zijn in het studiejaar 2021/2022 met hun opleiding gestopt zonder een startkwalificatie te halen. Het gaat om een kwart meer stoppers dan een jaar eerder en het grootste aantal in tien jaar tijd. Met name mbo'ers zijn voortijdig met hun opleiding gestopt. De jongeren zijn gedemotiveerd geraakt door de coronapandemie en vallen door een opeenstapeling van problemen eerder uit, schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een Kamerbrief.

Verhoogde werkdruk

Nu de problematiek van jongeren steeds complexer wordt, ervaren RMC’s  steeds meer werkdruk binnen de teams en hebben zij bovendien moeite om goede nieuwe mensen aan te trekken. Onlangs heeft Berenschot voor Ingrado, de vereniging en kenniscentrum voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), een formatietool voor RMC’s ontwikkelt. Hiermee wordt voor RMC’s de hoeveelheid werk en het aantal beschikbare medewerkers inzichtelijk.

Keuzes maken

De nieuwe formatietool RMC biedt een oplossing voor het feit dat RMC’s steeds meer disbalans ervaren tussen de hoeveelheid werk en het aantal medewerkers dat daarvoor beschikbaar is. “De formatietool toont aan waar keuzes mogelijk zijn. Meer mensen erbij krijgen is immers niet altijd een optie, soms moeten er ook harde keuzes gemaakt worden in wat niet meer gedaan kan worden”, stelt Wijnands. “Met de uitkomsten van de formatietool kunnen de afdelingen vervolgens het juiste gesprek aangaan met het management en/of bestuur.”

Nauwe samenspraak

De formatietool RMC  is in nauwe samenwerking met Ingrado en met hulp van de leden van Ingrado ontwikkeld. De tool, een handleiding en een verantwoording zijn te downloaden op de website van Ingrado.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief