Onderzoek gegevensmanagement gemeenten | Berenschot nieuws

Onderzoek gegevensmanagement gemeenten krijgt praktisch vervolg

Nieuws
vervolgonderzoek gegevensmanagement gemeenten

Deel dit nieuwsartikel

Datum

18 maart 2022

Leestijd

2 minuten

Berenschot en de Universiteit van Tilburg/TIAS Business School doen onderzoek naar de succesfactoren van gegevensmanagement. Vanaf vandaag kunnen gemeenten zich aanmelden voor een praktijkadvies op maat, mede gebaseerd op de uitkomsten van eerder onderzoek.

Goed gegevensmanagement kan gemeenten helpen bij het realiseren van publieke waarde. Zeker in een digitaliserende samenleving waarin steeds meer gegevens worden uitgewisseld tussen gemeenten en hun inwoners. In de praktijk blijkt dit echter lastiger dan gedacht. Daarom doen Berenschot en de Universiteit van Tilburg/TIAS Business School onderzoek naar de succesfactoren van gegevensmanagement. Vanaf vandaag kunnen gemeenten zich aanmelden voor een praktijkadvies op maat, mede gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek.

Aanleiding voor het onderzoek is dat gemeenten over het algemeen wel de voordelen van gegevensmanagement inzien, maar dat kennis van gegevensmanagement en inzicht in nut, noodzaak en succesfactoren nog niet op het door henzelf gewenste niveau liggen. Idealiter jaagt gegevensmanagement ook andere doelen aan, zoals transparantie dienstverlening, datagedreven werken en innovatie. Het is voor gemeenten dan ook van groot belang te leren hoe zij gegevensmanagement goed inrichten qua organisatie, proces en producten. Met als uiteindelijk doel: meer publieke waarde realiseren.

Onderscheidende onderdelen

De onderzoekers kijken hoe goed gegevensmanagement eruitziet, welke succesfactoren tot publieke waarde leiden en hoe volwassen deelnemende gemeenten zijn op dit vlak. “Daarnaast identificeren we de onderscheidende onderdelen die daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van publieke waarde. Op die manier wordt ook helder hoe een organisatie zich kan doorontwikkelen naar het gewenste volwassenheidsniveau”, verklaart Wim Stolk, voorzitter expertgroep Gegevensmanagement NORA/GEMMA.

Strategisch sturen

Eerder al werd een enquête onder 44 gemeenten uitgevoerd. De resultaten laten zien dat strategisch sturing op de digitale transformatie leidt tot een hogere gegevenskwaliteit, betere inbedding en betere informatievoorziening. Daarnaast blijkt het van belang dat gegevensmanagers die pluspunten en hoe gegevensmanagement vervolgens leidt tot publieke waarde beter kunnen duiden. “Er liggen voor gemeenten grote kansen om het operationeel vermogen te vergroten door de datakwaliteit te verhogen. Bijvoorbeeld door te werken aan het voorkomen van fouten en dubbele registraties of te voldoen aan kwaliteitseisen”, aldus Frederik Gevers Deynoot, een van de onderzoekers. “Door op directieniveau de kansen en knelpunten rond digitalisering te formuleren en te duiden hoe gegevensmanagement naar een hoger niveau getild kan worden, kan de digitale transformatie het creëren van (meer) publieke waarde bevorderen.”

Concrete handvatten

De enquête krijgt nu een vervolg in de praktijk. “We gaan aan de slag met het realiseren van publieke waarde met gegevensmanagement binnen gemeenten. Hiervoor inventariseren we de kansen van datagedreven werken binnen specifieke opgaven van gemeenten en bieden we concrete handvatten om deze te realiseren op basis van goed gegevensmanagement en dit sterker te verbinden met het primair proces”, aldus Gevers Deynoot. Het vervolgonderzoek moet uitmonden in een breed palet aan succesfactoren van gegevensmanagement die gemeenten helpen bij het realiseren van hun ambities.

 

Meer informatie

Alle gemeenten die behoefte hebben aan verdieping en een advies op maat, kunnen zich aanmelden voor het vervolgonderzoek. Meer informatie is te verkrijgen bij Frederik Gevers Deynoot.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief