Anna Meijering, Consultant | Berenschot

Senior consultant

Anna Meijering

Met enthousiasme en betrokkenheid help ik u de uitdagingen waar u binnen de energietransitie voor staat te vertalen naar inhoudelijk onderbouwde en uitvoerbare adviezen.
Afbeelding - Anna Meijering

Over Anna

De noodzaak tot verduurzaming van onze energiehuishouding dringt steeds verder tot ons door en de wil om te veranderen is alom aanwezig. Maar wanneer het tot concrete beslissingen moet komen, werken de hordes die moeten worden genomen vaak nog belemmerend. Naast technologische uitdagingen, spelen ook maatschappelijke vraagstukken, draagvlak en een onduidelijk toekomstbeeld een belangrijke rol. De oplossing voor vraagstukken als deze zijn niet in een antwoordenboekje te vinden en vragen daarom oog voor de complexiteit en een scherpe analyse.

 

Graag help ik u in beeld te brengen wat de impact van bepaalde keuzes zal zijn, met welke aspecten rekening moet worden gehouden en wat dit voor uw organisatie betekent. Met werken voor de energietransitie komen mijn liefde voor de natuur en mijn passie voor het oplossen van complexe puzzels samen. Mijn kracht ligt in het combineren van goed luisteren en doorvragen, het doen van heldere analyses en het denken in mogelijkheden om zo gezamenlijk tot oplossingen te komen.