Hans van der Werff | Berenschot

Managing director

Hans van der Werff

Ik heb veel ervaring mogen opdoen als manager/directeur (Rabobank, Randstad, Berenschot) én adviseur. De managementervaring zet ik samen met mijn kennis rond sturen/ besturen en verandermanagement in als adviseur. Soms in het bedrijfsleven, veelal in het publieke domein. Ik begeleid gemeenten en provincies veelvuldig bij visie- en strategietrajecten, bij regionale samenwerking/agendavorming en intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerkingen en fusies. Een krachtige inhoudelijke kennis en ervaring combineer ik met een aanpak die inspireert, enthousiasmeert en participatie stimuleert en faciliteert.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Hans

Mijn kennis en kunde ligt op het terrein van samenwerking, zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk. Van Regiodeals, Gebiedsagenda’s Regio-agenda’s tot herindelingen, ambtelijke fusies en de-fusies.

Gerelateerde inzichten