Juliëtte van Gilse, Consultant | Berenschot

Consultant

Juliëtte van Gilse

Complexe vraagstukken in het fysieke domein kunnen niet slechts vanuit één perspectief worden bekeken.
Afbeelding - Juliëtte van Gilse

Over Juliëtte

In Nederland hebben we weinig ruimte, waarin we veel willen. Hierdoor kunnen snel knelpunten en discussies ontstaan. Mijn visie is dat deze vraagstukken het beste kunnen worden opgelost door te kijken vanuit verschillende invalshoeken. Met mijn planologische, juridische en politieke achtergrond kijk ik graag met mijn analytische blik naar uw ruimtelijk vraagstuk.