Mattias Gijsbertsen, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Mattias Gijsbertsen

Nieuwe wegen banen in de complexe bestuurlijke vraagstukken en samenwerkingen van het sociaal domein. Dienstbaar en met hart voor de bedoeling.
Afbeelding - Mattias Gijsbertsen

Over Mattias

Mijn drijfveer ligt in de betekenis die mijn werk heeft voor mensen, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare posities. Daarom besteed ik mijn werkzame leven aan de verbetering van het openbaar bestuur in het sociaal domein. In het bijzonder als het gaat om armoede, zorg en veiligheid, volksgezondheid en jeugdzorg. Bij Berenschot vind ik ruimte om vanuit de inhoud een bijdrage te leveren aan verbeteringen op al deze terreinen.

Het sociaal domein brengt specifieke uitdagingen met zich mee en kent complexe vraagstukken met grote persoonlijke gevolgen voor de doelgroep. Bijvoorbeeld omtrent samenwerking, governance, effectieve sturing en beleidsimplementatie. Met mijn expertise en bestuurlijke ervaring op lokaal, regionaal en landelijk niveau kan ik hierbij ondersteunen. Met een brede en scherpe blik op inhoud, mensen en (bestuurlijke) processen vind ik aanknopingspunten voor verbetering. Vasthoudend en verbindend bouw ik daar op voort.

Gerelateerde inzichten