Paul Schenderling | Berenschot

Senior consultant

Paul Schenderling

Mijn onderscheidende kracht als adviseur, onderzoeker en projectleider is: visies vormen vanuit het geheel van het vraagstuk, de vertaalslag maken naar praktische keuzes, alle relevante bestuurlijke en maatschappelijke partners betrekken en de resultaten helder over het voetlicht brengen.
Afbeelding - Paul Schenderling

Over Paul

Inhoudelijke overtuigingskracht maakt het verschil. Dat is de belangrijkste les die ik geleerd heb in tien jaar onderzoek en advies, en twaalf jaar politiek-bestuurlijke ervaring op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ik zet mijn bagage in om in het sociaal domein de best mogelijke ideeën en werkwijzen te identificeren, te onderbouwen en uit te dragen. Hierbij weet ik als maatschappelijk betrokken econoom telkens de verbinding te leggen tussen inhoud, bestuur en financiën. Bovendien ben ik een ervaren projectleider en procesbegeleider met een hoge mate van organisatiesensitiviteit en kan ik brede groepen belanghebbenden bijeenbrengen rondom gedeelde oplossingen. Dit doe ik door heldere visies te verbinden met praktische keuzes, zodat iedereen weet waar we het voor doen, maar ook hoe we het kunnen doen. Van het stap voor stap samen uitvinden van deze zeldzame combinaties van bevlogen én werkbare keuzes word ik telkens weer enthousiast!

Gerelateerde inzichten