Paul Schenderling, Senior consultant | Berenschot

Senior consultant

Paul Schenderling

Ik adviseer en schrijf over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economische invalshoek. Van het samen vinden van zeldzame combinaties van bevlogen én werkbare keuzes word ik telkens weer enthousiast!
Afbeelding - Paul Schenderling

Over Paul

Paul is econoom, schrijver en spreker. Hij heeft ruim 10 jaar onderzoeks- en advieservaring en ervaring met politiek-bestuurlijke processen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door zijn inhoudelijke bagage en procesvaardigheden is hij in staat om brede groepen belanghebbenden bijeen brengen rondom gedeelde oplossingen. Hierbij verbindt hij heldere visies met praktische keuzes, zodat iedereen weet waar we het voor doen, maar ook hoe we het kunnen doen.

Zijn projecten betreffen onder andere het ontwikkelen en evalueren van beleid voor gemeenten en ministeries, het ontwerpen en doorrekenen van uitvoeringsarrangementen en businesscases voor uitvoeringsorganisaties, en het begeleiden van strategie- en samenwerkings­trajecten. Paul adviseert vanuit zijn economische deskundigheid op verschillende beleidsterreinen. Hij is expert in het sociaal domein, waar hij sinds 2012 vele opdrachten heeft gedaan. Verder is hij actief als schrijver, spreker en adviseur op het terrein van postgroei, een paradigma met als doel een gelukkiger Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft.

Paul is met veel plezier actief voor diverse maatschappelijke bewegingen. Zo is hij voorzitter van stichting Genoeg om te Leven en lid van de raad van toezicht van stichting Landmerk. Daarnaast is hij oprichter en programmaleider van Postgroei Nederland. Namens deze denktank schreef hij het boek Er is leven na de groei.

Gerelateerde inzichten