Puck Zondervan, Consultant | Berenschot

Consultant

Puck Zondervan

Ik help mensen inzicht te bieden in hun talenten en ontwikkelpunten. Daarbij bied ik handvatten die helpen in de ontwikkeling.
Afbeelding - Puck Zondervan

Over Puck

Drijfveren en gedrag zijn onderwerpen die mij ontzettend boeien. Daaropvolgend heeft het vraagstuk of en hoe iemand bij de organisatie past en vice versa mijn interesse. Daarin kijk ik graag waar de ontwikkelingsruimte ligt om werknemer en organisatie dichter tot elkaar te brengen. Het leggen van de puzzel is wat mijn vak zo uitdagend maakt.

Ik geloof erin dat werknemers floreren wanneer zij op de juiste plek zitten en zij hun talenten ten volste kunnen benutten. Een visie die ik met Berenschot deel. Als Arbeids- & Organisatie Psycholoog zie ik het als mijn doel om de werkende mens antwoorden te geven op vragen als “Waar liggen mijn kwaliteiten?” en “Waar krijg ik energie van?”. Middels assessments en coaching bied ik inzichten en leg ik de basis voor ontwikkeling. Mijn onderzoekende houding, oprechte interesse en openheid zijn kwaliteiten die mij typeren en ik win daardoor vlot het vertrouwen. Werkgeluk, diversiteit & inclusie en talent(ontwikkeling) zijn onderwerpen die mij boeien.