Ruth Prins, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Ruth Prins

Ik help overheden en samenwerkingspartners vooruit met strategische en beleidsmatige veiligheidsopgaven.
Afbeelding - Ruth Prins

Over Ruth

Ik ben gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken en de rol van burgemeesters bij handhaving van de openbare orde en veiligheid. Ik adviseer (lokale) overheden en samenwerkingspartners hoe met strategische en beleidsmatige opgaven rond veiligheid om te gaan. Dat doe ik op basis van jarenlange ervaring met onderzoek naar en onderwijs in complexe veiligheidsvraagstukken, waaronder: integraal veiligheidsbeleid, burgemeestersbevoegdheden, reorganisatie van het Nederlandse politiebestel en de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ik ben bedreven in interdisciplinaire analyse van uiteenlopende risico’s voor de veiligheid van gemeenten en inwoners. Mijn werkwijze kenmerkt zich door partijen te verbinden op de inhoud met een scherp oog voor de politieke, strategische en organisatieontwikkelingen die ertoe doen.

Gerelateerde inzichten