Thomas Wirtz, Consultant | Berenschot

Consultant

Thomas Wirtz

Mensen en organisaties in beweging krijgen en houden, dat is mijn ambitie.
Afbeelding - Thomas Wirtz

Over Thomas

Als sociaal & organisatiepsycholoog heb ik een sterk begrip van menselijk gedrag op individueel niveau, op teamniveau als ook op organisatieniveau. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in vraagstukken op het snijvlak van mensen, organisatieontwikkeling en maatschappelijke waarde. Hierbij probeer ik complexe problemen vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Oog hebben voor de oppervlaktestructuur, de harde structuur en de dieptestructuur gaan hierbij hand in hand. In mijn werkwijze houd ik ervan om vanuit verbinding te werken aan concrete resultaten, waarbij ook de borging altijd een belangrijk thema is. Het is dan ook mijn ambitie mensen en organisaties in beweging te krijgen en te houden.