Opleiding Duurzame inzetbaarheid | Berenschot Academy

Diensten

Duurzame inzetbaarheid: klaar voor de toekomst

Wat houdt duurzame inzetbaarheid precies in? En wat betekent dat voor het strategisch HR-beleid van uw organisatie? Daarover gaat het in deze opleiding!

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

De pensioenleeftijd gaat omhoog, door digitalisering en robotisering zijn andere kennis en vaardigheden vereist, een hoge werkdruk, maar ook fysieke belasting zorgen voor relatief hoge verzuimcijfers. Reden voor organisaties om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan en in te zetten op een duurzame relatie tussen werk en werknemer. Maar wat houdt duurzame inzetbaarheid precies in, wat betekent dat voor het strategisch HR-beleid, waar moet u beginnen en hoe pakt u dat aan? Daarover gaat het in deze opleiding Duurzame inzetbaarheid: klaar voor de toekomst. We organiseren deze opleiding in samenwerking met Avans+, waarbij Avans+ de organisatie voor haar rekening neemt. De opleiding wordt gegeven door trainers en experst van Berenschot. 

Duur
3 dagen
Investering
€ 2650,00
Locatie(s)
Breda, Utrecht
Over de opleiding

Duurzame inzetbaarheid: klaar voor de toekomst

Voor wie is de training?

De opleiding is ontwikkeld voor HR-professionals (HR-managers, HR-businesspartners, HR-adviseurs) en andere (interne) adviseurs die zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid. Deelnemers werken op hbo-niveau en hebben minimaal 2 jaar werkervaring binnen het vakgebied HR op operationeel en tactisch niveau.

Resultaat

Na afronding van deze opleiding weet u wat duurzame inzetbaarheid betekent voor uw organisatie en uw strategisch HR-beleid. U kunt het lijnmanagement met onderbouwde voorstellen adviseren over interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dankzij deze opleiding bent u in staat het thema duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie handen en voeten te geven, in te bedden in de HR-strategie en zo de duurzame inzetbaarheid en daarmee de productiviteit en vitaliteit van medewerkers te vergroten.

Programma

Tijdens deze opleiding krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen op dit gebied. U leert bovendien welke thema’s op dat vlak binnen uw organisatie van belang zijn en krijgt praktische handvatten aangereikt om hier direct mee aan de slag te gaan.

Naast het inhoudelijke programma werkt u ook aan uw vaardigheden als HR-professional. Over welke beïnvloedingstechnieken beschikt u en welke kunt u inzetten? De combinatie van kennis en vaardigheden maakt deze opleiding compleet.

Het programma bestaat uit drie dagen. U dient daarnaast rekening te houden met circa 6 uur zelfstudie per week.

Dag 1

Op dag 1 leert u wat duurzame inzetbaarheid is en in het bijzonder wat dit begrip betekent binnen uw organisatie. U krijgt inzicht in het belang en de urgentie van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie en hoe u dit kunt meten.

Dag 2

Op dag 2 maakt u kennis met de mogelijke interventiemogelijkheden en onderzoekt u een aantal concrete acties die van nut zouden kunnen zijn voor uw organisatie. U leert bovendien hoe u duurzame inzetbaarheid kunt integreren in de reguliere processen en HR-interventies.

Dag 3

Op dag 3 komt de businesscase van duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie aan de orde. U leert hoe u draagvlak kunt creëren bij het management en uw medewerkers. Ook besteden we aandacht aan het monitoren van de gekozen aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Werkwijze

Naast het gebruik van relevante literatuur en theoretische achtergrond is de opleiding ‘Duurzame inzetbaarheid’ vooral praktisch ingericht. Los van de informatie en begeleiding die u ontvangt van de opleidingsdocent, is er veel ruimte voor inbreng vanuit uw eigen praktijk. U gaat zo veel mogelijk aan de slag met uw eigen vraagstukken en leert van de inbreng van andere deelnemers.

De eindopdracht van de opleiding bestaat uit het voorleggen van uw voorstel voor duurzame Inzetbaarheid aan een HR-panel, bestaande uit de docent(e) en een externe HR professional. Het doel van deze pitch is het panel te overtuigen van uw voorstel en aan te zetten tot actie. De eventuele zorgen en bezwaren van het panel helpen u uw voorstel aan te scherpen alvorens over te gaan tot implementatie.

Te behalen

Na het succesvol doorlopen van de opleiding ontvangt u het certificaat Duurzame inzetbaarheid van Avans+.

Data

Op welke data is de training gepland?

8 september, 15 september, 22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 3 november en 17 november
van 19.00 tot 22.00 uur
Breda
10 september, 24 september, 8 oktober, 5 november en 19 november 2021
Utrecht
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 2.450,00
Arrangementskosten
€ 200,00
Totaal
€ 2.650,00

Deze opleiding organiseren we in samenwerking met Avans+. Berenschot en Avans+ kunnen opleidingen btw-vrij aanbieden. De facturatie van deze opleiding verloopt via Avans+. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren zij een toeslag 9% over de opleidings- en arrangementskosten.