Financiën Participatiewet voor non-financials | Berenschot Academy

Diensten

Financiën van de Participatiewet voor niet-financials

In deze training krijgt u uitleg over de financiering van de Participatiewet vanuit de Rijksoverheid. Vervolgens leert u welke keuzes uw gemeente kan maken gegeven de (beperkte) beschikbare middelen.

Afbeelding - Financiën van de Participatiewet voor niet-financials

De Participatiewet kent een complexe financieringssystematiek. De bijstand is gebudgetteerd en gemeenten krijgen een budget voor de re-integratie via de integratie-uitkering Sociaal Domein. Een goed begrip van de financiering is essentieel voor het maken van beleid en voor besluitvorming op gemeentelijk niveau: ook voor niet-financials. In deze training krijgt u uitleg over de financiering van de Participatiewet vanuit de Rijksoverheid. Vervolgens leert u welke keuzes uw gemeente kan maken gegeven de (beperkte) beschikbare middelen.

Duur
1 dag
Investering
€ 784,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Financiën van de Participatiewet voor niet-financials

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor beleidsmakers, managers en bestuurders van gemeenten en uitvoeringsorganisaties van (onderdelen van) de Participatiewet.

Resultaat

Na afloop van deze training heeft u inzicht in de financiering van het bijstandsbudget. Daarnaast heeft u inzicht in het budget voor de Participatiewet in uw gemeente. U weet wat mogelijke keuzes zijn en wat de doorwerking daarvan is op de beschikbare budgetten en de financiële positie van uw gemeente. Ook weet u hoe de financiering van de re-integratie eruit ziet en kent u de keuzemogelijkheden en financiële ruimte voor uw gemeente. Daarbij gaat het niet zozeer om de precieze berekeningen, maar meer om het feit dat u de principes achter de financiering leert begrijpen en weet aan welke knoppen u kunt draaien.

Programma

De training start met een inleiding over de belangrijkste principes en de werking van de Participatiewet. Vervolgens krijgt u aan de hand van een casus inzicht in de werking van de financiering van de Participatiewet en de gevolgen van verschillende keuzes voor de financiën van uw eigen gemeente. Daarna gaat u onder begeleiding aan de slag met het uitwerken van een eenvoudige businesscase voor uw eigen gemeente om de principes van de financiering goed onder de knie te krijgen. De plenaire bespreking van een aantal businesscases geeft u inzicht in de afwegingen van andere deelnemers bij hun keuzes en het effect ervan op de financiële positie van hun gemeente.

Werkwijze

Het ochtendgedeelte van de training is een inleiding op de financiering van de Participatiewet in collegevorm. U heeft uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en specifieke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Ook maakt u kennis met verschillende tools van Berenschot en van het ministerie van SZW voor het maken van berekeningen en hoe u deze kunt inzetten binnen uw eigen gemeente. ’s Middags past u deze toe bij het opstellen van een eenvoudige businesscase voor re-integratie.

Te behalen

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een certificaat.

Data

Waar en wanneer

21 mei 2024
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
19 november 2024
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 695,00
Arrangementskosten
€ 89,00
Totaal
€ 784,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag
Ervaringen

Wat anderen zeggen

Hele goede inhoudelijke training met een zeer ervaren en prettige docent.

Taaie stof waar de docent op een goede en leuke manier mee omgaat. Ik heb veel geleerd.

Fijn om op deze manier grondig inzicht te krijgen in de Participatiewet.