Opleiding Crisismanager in zes dagen | Berenschot Academy

Berenschot Academy

In zes dagen effectief crisismanager (incompany)

Deze praktijkgerichte leergang geeft inzicht in de wereld van de crisisbeheersing en leidt u in zes dagen op tot een effectieve crisismanager.
Afbeelding - In zes dagen effectief crisismanager (incompany)

Wilt u vaardigheden ontwikkelen om tijdens een crisis de juiste afwegingen te maken en besluiten te nemen? En heeft u behoefte aan praktische handvatten om effectief in te zetten in crisissituaties? Deze praktijkgerichte leergang geeft inzicht in de wereld van de crisisbeheersing en leidt u in zes dagen op tot een effectieve crisismanager. U ontwikkelt en traint de vaardigheden de nodig zijn, krijgt praktische richtlijnen en concrete tips en tricks die zich hebben bewezen in de praktijk.

Over de opleiding

In zes dagen effectief crisismanager (incompany)

Doelgroep

Deze leergang is ontwikkeld voor leidinggevenden en sleutelfunctionarissen in de publieke en private sector, die met enige ervaring een rol vervullen in hun crisisorganisatie.

Resultaat

Na afloop van deze leergang kent u alle facetten van crisismanagement. U heeft kennis van, inzicht in en vaardigheden opgedaan met:

  • de organisatie van de crisisbeheersing in Nederland
  • effectieve planvorming
  • crisisbesluitvorming
  • crisiscommunicatie
  • uw (crisis)competenties en hoe u deze effectief inzet tijdens crisis (met een quickscan)
  • cognitieve bias tijdens crisis
  • invloeden van factoren als tijdsdruk, stress en vermoeidheid
  • effectief persoonlijk en situationeel leiderschap
  • crisisbesluitvorming en optimaal functioneren van een team in crisis

Programma

Deze zesdaagse leergang start met een individuele intake. In een persoonlijk gesprek inventariseren we uw ervaring en leerwensen voor de meerdaagse leergang. Gedurende en na afloop van de leergang sluiten we zo goed mogelijk aan op uw wensen, zodat u voor uzelf het optimale uit deze leergang kunt halen. Het programma is verder onder te verdelen in drie blokken.

Blok 1: Crisis in context

In het eerste blok staat de omgeving van u en uw crisisteam centraal. Onderwerpen zijn onder andere: effectieve planvorming en crisisstructuren, crisiscommunicatie en politiek-bestuurlijk adviseren.

Zelfstudie

Naar aanleiding van blok 1 ontvangt u een huiswerkopdracht. Deze opdracht helpt u om het geleerde direct in praktijk te brengen.

Blok 2: Jij als crisisprofessional

In het tweede blok staat u als crisisprofessional centraal. Onderwerpen zijn onder andere: uw competenties en hoe u deze effectief inzet tijdens een crisis, mogelijke cognitieve biases tijdens een crisis en de impact van factoren als tijdsdruk, stress en vermoeidheid.

Zelfstudie

Naar aanleiding van blok 2 ontvangt u een huiswerkopdracht. Deze opdracht helpt u om het geleerde direct in praktijk te brengen.

Blok 3: Jij als crisisprofessional in het crisisteam

In het derde blok zoomen we in op uw positie en rol binnen het crisisteam en de (team) competenties die van belang zijn voor een optimaal functionerend crisisteam. Onderwerpen zijn onder andere: Team Resource Management en persoonlijk en situationeel leiderschap.

Na afloop van de leergang plannen we een outtake met u. In een persoonlijk gesprek bespreken we de leeropbrengsten van de leergang en geven we u waar nodig nog extra persoonlijke tips en tricks om uw rol als crisisprofessional optimaal te vervullen.

Werkwijze

Deze leergang wordt verzorgd door onze ervaren en gemotiveerde trainers, met elk een eigen expertise op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Daarnaast is er één vaste trainer die u gedurende de gehele leergang begeleidt. Zo kunnen we u net even wat meer persoonlijke aandacht geven. We maken gebruik van diverse interactieve lesvormen, vaardigheidstrainingen, oefeningen en simulaties die gebaseerd zijn op werkelijk gebeurde incidenten en calamiteiten. Gedurende de leergang doet u diepgaande ervaring op met innovatieve methoden, zoals de BOB-vergadersystematiek, diverse vormen van scenario-analyse en het Team Resource Management-model.

Te behalen

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Data en locatie

Waar en wanneer u dat wenst

Deze opleiding kunt u binnen uw organisatie als incompany organiseren en volgen. Data en locaties worden in overleg vastgesteld. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.