Ketenregie in de energietransitie | Berenschot Academy

Diensten

Ketenregie in de energietransitie

Deze opleiding is ontwikkeld voor regisseurs die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van samenwerking met andere organisaties om voortgang te realiseren in de energietransitie.

Energietransitie: iedereen weet dat het moet. De vraag is alleen hoe u het organiseert en alle partijen op één lijn krijgt. Nieuwe samenwerkingsvormen zijn onontbeerlijk. Immers, de energietransitie gaat over grenzen van sectoren, disciplines en technologieën heen en zowel huishoudens, wijken, gemeenten, provincies als zelfs landen zijn erbij betrokken. Uiteenlopende stakeholders moeten een rol vervullen, waarbij ze voor voortgang van elkaar afhankelijk zijn. Project- en lijnmanagement werken niet: er is behoefte aan regie. Daarover gaat het in deze opleiding, die we in samenwerking met de Erasmus Academie organiseren.

Duur
6 dagen
Investering
€ 5.950,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Ketenregie in de energietransitie

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor regisseurs die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van samenwerking met andere organisaties om voortgang te realiseren in de energietransitie, zonder directe leiding of ‘doorzettingsmacht’ richting partners of relevante onderdelen binnen de eigen organisatie.

Resultaat

Na afloop van deze opleiding:

  • weet u welke afhankelijkheden zich voordoen rond de energietransitie en hoe het krachtenveld eruitziet;
  • herkent u de dynamiek in complexe samenwerkingsprocessen en weet u die te plaatsen;
  • kunt u verschillende interventietechnieken toepassen om de voortgang in de samenwerking te waarborgen;
  • bent u in staat diverse partijen met uiteenlopende belangen te verbinden;
  • hebt u geleerd hoe u regie kunt voeren zonder te beschikken over (formele) hiërarchische macht en hoe u met gezag en slimme interventies stuurt op resultaat;
  • hebt u persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om daadwerkelijk te kunnen en durven interveniëren;
  • kunt u keten- en netwerkgericht organiseren, omgaan met uiteenlopende belangen van betrokkenen op strategisch niveau, horizontaal leidinggeven en uw eigen regierol binnen de keten succesvol positioneren;
  • weet u hoe u een keten- of netwerk(organisatie) analyseert, inclusief procesontwerp en interventies;
  • verwerkt u de verworven kennis en vaardigheden rond uw eigen praktijk en regiestijl tot een leidraad voor uw persoonlijk handelen in de komende periode.

Programma

Tijdens de zesdaagse opleiding leert u regie te organiseren binnen het samenwerkingsverband waarmee u de energietransitie tot stand wilt brengen. U leert daarnaast zonder doorzettingsmacht toch gedeelde ambities in het oog te houden en vooruitgang te boeken. Zo kunt u bewust en strategisch interveniëren in het dynamische krachtenveld van de energietransitie. Daartoe verdiept u uw inzicht in de onvermijdelijke dynamiek van werken in ketens en netwerken. Verder verbreedt u uw interventie- en handelingsrepertoire. Zo helpt deelname uw vaardigheden als regisseur te verbeteren en de energietransitie meer vaart te geven!

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1

Op de eerste trainingsdag komt de noodzaak van ketenregie in de energietransitie aan bod en leert u meer over de inherente dynamiek. U maakt kennis met de wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van de energietransitie en de afhankelijkheden die zich voordoen. Dit helpt u begrijpen waarom alleen een netwerk aan partijen resultaat kan boeken.

Dag 2

De tweede trainingsdag staat in het teken van het werkbaar maken van de opgave en het formuleren van een gedeelde ambitie. U krijgt meer te horen over het committeren van relevante partners aan uw transitieproject, en over de dynamiek en deelbelangen bij dergelijke meervoudige opgaven.

Dag 3

Tijdens trainingsdag 3 gaat u aan de slag met het organiseren van beweging. Hierbij komen allerlei vragen aan bod. Hoe te beginnen en welke stappen wilt u zetten? Welke bewegingen zijn er in het netwerk? Hoe stuurt u op synergie, draagvlak en haalbaarheid met behulp van een procesontwerp en ‘baasvervangende’ mechanismen?

Dag 4

Op trainingsdag 4 staan financiering & governance centraal. De energietransitie vergt inzicht in specifieke exploitatie- en financieringsarrangementen en netwerkgovernance. Met welke prikkels moet u rekening houden? Welke typen samenwerkingen doen zich voor en welke besturingsvormen horen daarbij? Hoe kunt u de samenwerking bestuurlijk borgen en wat vraagt dit van het top- en middenmanagement van de deelnemende organisaties?

Dag 5

Tijdens de vijfde trainingsdag vergroot u uw kennis van de psychologie van regie. Hoe smeedt u effectieve samenwerkingsrelaties tussen mensen en in groepen en hoe gaat u om met relationele dynamiek? U ervaart de kracht van de dynamiek aan den lijve en leert wat er nodig is om te interveniëren in lastige situaties.

Dag 6

Op trainingsdag 6 komen uw rol, positie en stijl als regisseur aan bod. Waar ligt uw toegevoegde waarde, welke verantwoordelijkheid hebt u en hoe vult u die rol in? Wat zijn de kerntaken van de regisseur? Wat is uw eigen regiestijl en interventierepertoire? Bent u optimaal effectief of kunt u uw vaardigheden nog verbreden?

Uitreiking

Ter afsluiting vindt een feestelijke certificaatuitreiking plaats.

Werkwijze

Tijdens de opleiding verwerkt u uw leerervaringen in een interventieplan voor uw eigen casus, met een persoonlijke reflectie op uw ontwikkeling als regisseur. De opleiding verbindt relevante theorie met de actuele praktijk van koplopers in de energietransitie, en de eigen praktijk van u en andere deelnemers. Elke opleidingsdag behandelt een expert een relevant thema, met een meer theoretische of juist praktische achtergrond. Ter voorbereiding krijgt u huiswerk, waarbij expliciet de toepassing op uw eigen praktijk centraal staat. In de afsluitende bijeenkomst van één dagdeel delen de deelnemers hun opbrengsten met hun kernpartners, en ontvangen zij hun certificaat.

Te behalen

We organiseren deze opleiding in samenwerking met de Erasmus Academie. Na succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u een certificaat van de Erasmus Academie.

Data

Waar en wanneer

Nader te bepalen
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 5.950,00
Totaal
€ 5.950,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag