Scenariodenken tijdens incidenten en crises | Berenschot Academy

Berenschot Academy

Scenariodenken tijdens incidenten en crises (incompany)

Hoe zorgt u er dan voor dat u toch de juiste afwegingen maakt? Die vraag staat centraal in deze praktische training, waarin u ervaart hoe het is om onder tijdsdruk opdrachten uit te voeren.
Afbeelding - Scenariodenken tijdens incidenten en crises (incompany)

Tijdsdruk, onzekerheid en gebrek aan informatie. Veel verschillende onderwerpen, maar onduidelijk welke acties het meest urgent zijn en waar de prioriteit moet liggen. Een crisis betekent vaak hectiek: als crisisprofessional moet u op korte termijn allerlei beslissingen nemen, zonder dat u alle consequenties kunt overzien. Hoe zorgt u er dan voor dat u toch de juiste afwegingen maakt? Die vraag staat centraal in deze praktische training, waarin u ervaart hoe het is om onder tijdsdruk opdrachten uit te voeren. Door uzelf te  trainen in het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen, bent u in staat structuur in chaos te creëren!

Over de opleiding

Scenariodenken tijdens incidenten en crises (incompany)

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor medewerkers van de rijksoverheid, veiligheidsregio’s, gemeenten, hulpdiensten of andere organisaties die in een crisis- of calamiteitenorganisatie deelnemen.

Resultaat

Na afloop van deze eendaagse training kunt u op basis van een stappenplan situaties visualiseren met behulp van tijdslijnen en beknopte scenario’s. Zo bent u in staat beter vooruit te kijken, prioriteiten te stellen en proactief te handelen. En doordat u steeds sneller tot een bruikbare tijdslijn en analyse komt, kunt u gerichte vragen en prioriteiten voor het informatiemanagement in een vroege fase van de crisis identificeren. Deze vaardigheden vormen de basis voor goede coördinatie tijdens crises.

Programma

In deze training maakt u kennis met drie vormen van scenarioanalyse, die bij uitstek geschikt zijn voor een crisis en hectische omstandigheden. Aan de hand van dit scenariodenken leren u en uw crisisteam om op gestructureerde wijze de situatie te analyseren en kwalitatief goede besluiten te nemen. Ter voorbereiding op de training wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen. Na afloop ontvangt u een boekje met de belangrijkste elementen uit de training.

Werkwijze

De inhoud van de training ‘Scenariodenken tijdens incidenten en crises’ sluit aan op verschillende competenties, met name helikopterview, plannen en organiseren en anticiperen op en beheersing van operaties. De uitleg van de theorie houden we beperkt, de focus ligt op het toepassen van hulpmiddelen die naar verwachting de efficiëntie tijdens crises vergroten. Hiertoe gaat u in subgroepen aan de slag met het gezamenlijk uitvoeren van een aantal diverse casussen. In elke casus bepaalt u op basis van een beknopte scenario-omschrijving onder tijdsdruk een tijdslijn en een aantal acties en maakt u de bijbehorende scenario-analyse. Hiervoor krijgt u een praktische checklist aangereikt met daarin een stappenplan voor het uitvoeren van de analyse. Na elke casus evalueren we gezamenlijk de uitkomsten en ontvangt u tips van de trainers en andere deelnemers.

Te behalen

Na het afronden van deze training ontvangt u een officieel Berenschot-certificaat van deelname.

Data en locatie

Waar en wanneer u dat wenst

Deze opleiding kunt u binnen uw organisatie als incompany organiseren en volgen. Data en locaties worden in overleg vastgesteld. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.