Sturen op de toegang tot het sociaal domein | Berenschot Academy

Diensten

Sturen op de toegang tot het sociaal domein

Leer hoe u meer grip kunt krijgen op de kosten en kwaliteit van de toegang tot het sociaal domein.

Afbeelding - Sturen op de toegang tot het sociaal domein

Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met stijgende kosten binnen het sociaal domein. Hoewel de oorzaken deels buiten de directe invloedssfeer van gemeenten liggen, kunnen gemeenten wel degelijk aan verschillende knoppen draaien. Dit betreft bijvoorbeeld de wijze waarop de toegang is georganiseerd. Daarbij spelen toegangsprofessionals een cruciale rol. Hoe kunnen toegangsprofessionals bijdragen aan het realiseren van de financiële en kwalitatieve doelstellingen van uw gemeente of regio? Daarvoor zijn verschillende afwegingen te maken, zoals het laagdrempelig inrichten van de toegang, onderscheid maken tussen bepaalde cliëntgroepen en ondersteuningsvragen, en denken vanuit het perspectief van de inwoners van uw gemeente. In deze training leert u hoe u kunt sturen op de toegang tot het sociaal domein.

Duur
1 dag
Investering
€ 784,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Sturen op de toegang tot het sociaal domein

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor beleidsstrategen, (senior) beleidsadviseurs, programmamanagers, lijnmanagers, contractmanagers, inkoopadviseurs, kwaliteitsmedewerkers en coördinatoren in de toegang. De training is minder geschikt voor (uitvoerende) toegangsprofessionals.

Resultaat

Tijdens deze training krijgt u een helder en duidelijk overzicht van de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de toegang tot het sociaal domein. U leert hoe u kunt sturen op de toegang en krijgt grondig inzicht in de verschillende te maken afwegingen. Daarnaast ontwikkelt u een concreet handelingsperspectief om invloed op de toegang te kunnen uitoefenen, waarmee u direct in uw gemeente aan de slag kunt. U leert van inspirerende voorbeelden uit het hele land en vindt daarmee nieuwe inspiratie en motivatie om het sociaal domein te versterken. Verder is er veel ruimte om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen. Zo leert u niet alleen mét maar ook ván andere deelnemers.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Blok 1: Introductie sociaal domein

 • Afbakening van het sociaal domein
 • Landelijke ontwikkelingen
 • Uitdagingen voor het sociaal domein vanuit gemeentelijk perspectief
 • Vraagstukken voor de toegang anno 2023
 • Financiële tekorten en beheersbaarheid
 • Sturing in het sociaal domein

Blok 2: Organisatie en inrichting van de toegang

 • Fundamentele keuze: insluiting versus uitsluiting van cliënten
 • Volgen van deze keuze voor verantwoordelijkheden van de gemeente
 • Positionering van de toegang
 • Voorbeelden uit het land
 • Keuzes bij de inrichting van werkprocessen: het onderscheid tussen operationele excellentie, klantpartnerschap en productleiderschap

Blok 3: Denken vanuit het perspectief van de inwoner

 • Interactief onderdeel waar deelnemers zelf aan de slag gaan met een praktijkcasus
 • Inspirerende voorbeelden in het land (onder andere doorbraakmethode)

Blok 4: Monitoring en sturing

 • Sturing op kwaliteit en kosten, handvatten bij het vormgeven van sturing
 • Ontsluiten van gegevens op verschillende niveaus
 • Tijdig en persoonlijk geïnformeerd van betrokkenen over de voortgang
 • Mogelijkheden van gegevens om onderliggende toegangsprofessionals te vergroten

Werkwijze

We bieden een interactieve training met veel ruimte voor eigen inbreng, waarbij de docenten ook veel kennis en inspiratie leveren.

Data

Waar en wanneer

19 september 2024
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 695,00
Arrangementskosten
€ 89,00
Totaal
€ 784,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag