Teamontwikkeling, masterclass | Berenschot Academy

Diensten

Teamontwikkeling, masterclass

Maak de effectiviteit van uw team groter en laat uw team efficiënt inspelen op veranderingen.

Afbeelding - Teamontwikkeling, masterclass

Organisaties veranderen voortdurend en daarmee ook de teams daarbinnen. Bij elke verandering moet er weer het nodige worden afgestemd, bijgesteld en opnieuw worden ingeregeld. Het vraagt tijd en aandacht om de samenwerking in teams te optimaliseren. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de verschillende teamleden elkaar aanvullen een op elkaar ingespeeld raken om mooie resultaten te boeken. Ook om het werkplezier te vergroten. In deze masterclass leert u de effectiviteit van uw team te vergroten en krijgt u handvatten om uw team efficiënt en effectief in te laten spelen op veranderingen.

Duur
1 dag
Investering
964,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Teamontwikkeling, masterclass

Voor wie?

U geeft leiding aan een team van hoog opgeleide professionals en wil de samenwerking in uw team versterken. U stelt zich een team voor dat als eenheid opereert, constructief samenwerkt en flexibel inspeelt op veranderingen. Daartoe wilt u het onderling vertrouwen vergroten en een prettig werkklimaat creëren met een gezonde feedbackcultuur. Zo zorgt u bovendien voor meer werkplezier.

Resultaat

Na afloop van deze masterclass:

  • kent u de meest cruciale elementen die een rol spelen bij effectieve samenwerking in teams.
  • weet u elke elementen een grote rol spelen bij het vergroten van de effectiviteit in uw team.
  • kunt u verschillende niveaus van samenwerken in teams onderscheiden om knelpunten bij samenwerking te identificeren.
  • kunt u verschillende methoden en interventies toepassen om bij te sturen en direct invloed uit te oefenen op het functioneren van uw team.
  • kent u de verschillende ontwikkelfases per team en leert u hiermee rekening te houden bij het vergroten van flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in uw team.

Programma

Gedurende het programma staat het Berenschot Team Model centraal. Achtereenvolgens staan de volgende onderwerpen op het programma:

  • Structuur – Hoe ziet de structuur van uw team eruit en welke invloed heeft dit op uw team?
  • Samenstelling – Hoe ziet de samenstellingen van uw team eruit? Welke rollen zijn vertegenwoordigd? Wat is de taakverdeling? En wat betekent dit voor de onderlinge samenwerking?
  • Leiderschap – Welke rol speelt u als leidinggevende bij het vergroten van effectiviteit?
  • Vaardigheden – Welke (leiderschaps)vaardigheden zijn van cruciaal belang voor het vergroten van de effectiviteit in uw team? In hoeverre past u deze toe?
  • Dynamiek – Wat is de groepsdynamiek binnen uw team en hoe kunt u deze beïnvloeden?

Werkwijze

Met hulp van theoretische kaders gaan we aan de slag met de teamvraagstukken de u in de praktijk tegenkomt. Zo doet u niet alleen theoretische kennis op, maar past u met uiteenlopende oefeningen de theorie direct toe op praktijksituaties. Na afloop van deze masterclass kunt u daardoor direct invloed uitoefenen op het functioneren van uw team.

Literatuur

Ter voorbereiding ontvangt uw voorafgaand aan deze masterclass door Berenschot zelf ontwikkelde relevante literatuur.

Te behalen

Na afloop van deze masterclass ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

Datum nog niet bevestigd
Utrecht 09:30-17:00
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 895,00
Arrangementskosten
€ 69,00
Totaal
€ 964,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag