Veelgestelde vragen | Berenschot Academy

Opleidingen en trainingen

Veelgestelde vragen over Berenschot Academy

Heeft u een vraag over de Berenschot Academy? Bekijk onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via 030 - 291 6917 of academy@berenschot.nl.

Berenschot B.V. is van mening dat de verrichte diensten op grond van artikel 11, eerste lid, letter o, van de Wet op de omzetbelasting 1968 zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Mocht echter op zeker moment toch omzetbelasting zijn verschuldigd, dan behoudt Berenschot B.V. zich het recht voor deze door te belasten aan cliënt.

Berenschot is opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs. Door de erkenning in dit register kunnen wij onze trainings- en opleidingsactiviteiten zonder btw aanbieden. Binnen deze regeling wordt Berenschot geconfronteerd met administratieve lasten die samenhangen met het wegvallen van vooraftrek. Om deze kosten te dekken brengen wij, over het gedeelte in de factuur waar de aftrek voor geldt, 5% vergoeding in rekening. Dit geldt dus voor de gehele prijs van de opleiding/training.

Om een training zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen, kan het zijn dat wij ter voorbereiding enkele vragen stellen. Uiteraard wordt u hier tijdig over geïnformeerd.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons de factuur. Deze factuur dient binnen 20 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Omdat wij altijd onze dienstverlening willen verbeteren, vragen wij u na afloop van een training om een evaluatieformulier in te vullen. Indien u na het invullen van het formulier uw feedback met ons wil delen, vernemen wij dit graag. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer; 030 291 6917 of email; academy@berenschot.nl

Wanneer u een gehele dag training op locatie van Berenschot heeft, kunt u gebruik maken van onze lunchfaciliteiten in het bedrijfsrestaurant. Hier kunt u zelf uw lunch samenstellen.

Berenschot behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden wijzigingen in trainingsschema’s en/of trainingstijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling trainingen te annuleren.

Deelnemer/opdrachtgever zal van annulering van een training uiterlijk vier weken voor aanvang van de desbetreffende training door Berenschot schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde trainingskosten zullen in geval van annulering door Berenschot terstond worden gerestitueerd.

Wij bieden onze trainingen ook incompany en/of op maat aan. Neem hiervoor contact met ons op, zodat we de mogelijkheden met u kunnen bespreken. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer; 030 291 6917 of email; academy@berenschot.nl

Het is mogelijk om u optioneel in te schrijven. Wij hanteren een reserveringstermijn van 2 weken.

Bij een annulering hanteren wij het volgende:

  • Tot 1 maand voor de start van de eerste bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren.
  • Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de start van de eerste bijeenkomst bedragen de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  • Wanneer u binnen 14 dagen voor de start van de eerste bijeenkomst annuleert, bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
  • Wanneer u op de eerste dag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering en bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
  • Berenschot accepteert vervangende collega’s voor reeds ingeschreven deelnemers.

Tot 1 maand voor de start van de eerste bijeenkomst kunt u de training kosteloos doorschuiven.

Wanneer u de training binnen een maand wenst te verschuiven, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.Wij zijn te bereiken via telefoonnummer; 030 291 6917 of email; academy@berenschot.nl

Klachten over opleidingen en trainingen kunt u schriftelijk indienen via academy@berenschot.nl. Binnen 5 werkdagen na dagtekening wordt deze in behandeling genomen.

De data en tijden kunt u terugvinden op de pagina van de betreffende training. Daarnaast staan de data en tijden in de bevestigingsmail van uw inschrijving. Uiterlijk 4 weken van te voren hoort u of de training van start kan gaan of niet.

Voorafgaand aan de start van de eerste bijeenkomst ontvangt u van ons een factuur op de door u aangegeven contact gegevens.

Het materiaal ontvangt u tijdens de training.

Zie hiervoor ons privacyreglement.

De meeste trainingen worden op locatie van Berenschot in Utrecht georganiseerd. De trainingen die wij in samenwerking met andere partners aanbieden, worden vaak op een andere externe locatie georganiseerd. De locatie kunt u terugvinden op de trainingspagina en in de bevestigingsmail van uw inschrijving.

Conform onze algemene voorwaardenartikel 13 dient u te allen tijde, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 20 dagen na factuurdatum, de factuur te voldoen op een door Berenschot daartoe aangewezen bankrekening.

Helaas kunt u voor onze opleidingen en trainingen geen gebruik meer maken van het STAP-budget dat door de overheid beschikbaar is gesteld voor het volgen van opleidingen en trainingen. Het STAP-budget kan alleen nog ingezet voor OCW-erkende hbo-bachelors, hbo-masters, volledige mbo-opleidingen en kort hbo en mbo zoals hbo-programma's en mbo-basisopleidingen.