Podcast #3: Strategische personeelsplanning | Toekomstpraat

Podcast aflevering 3: Strategische personeelsplanning

Podcast
Podcast aflevering 3: Strategische personeelsplanning

Deel deze podcast

Datum

28 juli 2021

In de podcast-aflevering 'Strategische personeelsplanning' gaan we in gesprek met Myra Latuheru, directeur HR bij Indaver en met onze adviseur Laura Keijzer, strategische personeelsplanning-expert.

We gaan in op hoe je bepaalt welke kwaliteiten nodig zijn in toekomstig leiderschap en toekomstige specialisten? Hoe kom je tot een objectieve beoordeling van gedrag en ontwikkelpotentieel? En hoe gebruik je deze informatie om als organisatie te kunnen sturen op ontwikkelpotentieel?

Thema's omtrent strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale toekomstige bezetting van een organisatie, afdeling of team. Strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat leidinggevenden scherper in beeld krijgen wat ontwikkelingen buiten de organisatie en de strategische ambities betekenen voor het benodigde personeel in de toekomst, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

HR-trendsonderzoek

Strategische personeelsplanning staat al jaren in de top 3 van het HR-trendsonderzoek. Waarom?

Samenvatting aflevering 3

Het dilemma of leiders worden geboren of gemaakt komt in deze aflevering ook naar voren. Hoewel je iemand veel kan aanleren, is de conclusie dat leiders worden geboren. Het is belangrijk om juist in te zetten op de krachten van medewerkers. Er zijn namelijk te veel mensen die een managementfunctie ambiëren omdat ze het gevoel hebben dat het hen in hogerop brengt in de organisatie. Vaak wordt daarbij niet nagedacht over de consequenties in het type werk. Voor bedrijven is het dan ook belangrijk om andere groeipaden behalve management functies aan te bieden aan medewerkers. Alleen zo worden medewerkers in hun beste functie geplaatst.

Strategische personeelsplanning helpt een bedrijf om scherp te krijgen welke profielen nodig zijn aan de hand van de bedrijfsstrategie en ontwikkelingen buiten de organisatie. Daarbij wordt steeds meer geleund op data. Een goede ontwikkeling, aangezien een ontwikkeling die als drukkend wordt ervaren, door middel van data, scherper wordt gemaakt.

Blijf op de hoogte van de laatste podcasts

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten over de toekomst van werk en organisaties?