Sluis voor toelating MedTech | Berenschot publicatie

Onderzoek: sluis voor toelating van MedTech middelen

Publicatie
Onderzoek: sluis voor toelating van MedTech middelen

Deel deze publicatie

Datum

23 februari 2021

In samenwerking met Zorgvuldig Advies hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van een sluis voor toelating van (dure) MedTech middelen. Woensdag 23 februari 2021 heeft minister van Ark dit rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek, wat een zeer korte doorlooptijd had, geeft een interessant inzicht in welke knelpunten de gesprekspartners zagen in de MedTech markt en of een sluis een geëigende overheidsinterventie kan zijn.

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de motie (Raemakers, D66, Kamerstuk 32 805, nr. 676) die is ingediend tijdens het notaoverleg op 15 oktober 2020. In de motie wordt de minister verzocht de Tweede Kamer voor de verkiezingen te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de toegevoegde waarde van een sluis voor dure medische hulpmiddelen én medische technologie (hierna: MedTech middelen). Daarop heeft het Ministerie van VWS Berenschot op 21 december 2020 opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren en is maandag 8 februari het rapport opgeleverd. Berenschot heeft hierin samengewerkt met Zorgvuldig Advies.

Tijdsdruk en complexiteit

Ondanks de tijdsdruk en complexiteit van het vraagstuk, hebben wij onze werkzaamheden onafhankelijk kunnen uitvoeren. Wij danken het Ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland (ZIN) voor de interessante vraag en hun constructieve betrokkenheid bij de begeleiding.

De inventarisatie van de toegevoegde waarde van een sluis voor toelating van MedTech middelen is gebaseerd op tientallen gesprekken met stakeholders en een beperkte deskresearch. De beperkte doorlooptijd en de coronaperiode lieten geen discussies of interactie tussen stakeholders onderling toe. In de wetenschap dat iedere speler in de markt van MedTech middelen ook belangen heeft, hebben de onderzoekers geprobeerd de input objectief te wegen en te verwerken.

Dit onderzoek biedt inzicht in de belangrijkste voor- en nadelen van een sluis en mogelijke overige instrumenten die gebruikt kunnen worden om problemen binnen de MedTech markt aan te pakken.