Publicatie - Plannen in de Praktijk- Berenschot

Plannen in de Praktijk

Publicatie
Plannen in de Praktijk

Deel deze publicatie

Datum

29 september 2010

Eén van de tendensen binnen het domein van veiligheid en crisismanagement is de toenemende twijfel over nut, noodzaak en optimale vorm van planvorming. Hoe komt dat? En wat kan er gedaan worden om de kloof tussen plannen en praktijk te overbruggen?

Auteur(s)
Margreeth van Dorssen (voormalig Berenschot-adviseur), Peter van Zanten, Judith van Krieken, Maarten van Noort en Tanja Verheij (Berenschot), Ira Helsloot (Gemeente Amsterdam) en Jelle Groenendaal (Technische Universiteit Delft)
Uitgavedatum
12 februari 2010
Prijs
Gratis

Download de publicatie

Drie benaderingen van de kloof tussen plan en praktijk in de crisisbeheersing

Plannen in de Praktijk

Deze vragen waren voor Berenschot, de gemeente Amsterdam en de Technische Universiteit Delft aanleiding om een klein consortium te formeren en gezamenlijk een onderzoek te doen.

De inzichten over de papieren en professionele wereld van de crisisbeheerser hebben wij opgetekend in deze uitgave. We presenteren daarbij een aantal instrumenten die u hopelijk stimuleren en inspireren om te gebruiken of te ontwikkelen voor uw eigen organisatie: ten behoeve van betere plannen en het gebruik daarvan in praktijk.

Het consortium voor dit onderzoek bestond uit de volgende personen. Van Berenschot waren betrokken drs. Margreeth van Dorssen (voormailig Berenschot-adviseur), Judith van Krieken MSc, drs. Maarten van Noort, drs. Tanja Verheij en ing. Peter van Zanten MPA. Vanuit gemeente Amsterdam (brandweer Amsterdam) waren betrokken Jelle Groenendaal MSc en prof. dr. Ira Helsloot. Ira Helsloot is daarnaast hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van de Technische Universiteit Delft was betrokken prof. mr. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft. Hans de Bruijn is tevens universitaire ‘lead partner' voor het Nicis-thema ‘governance'. Dit gezelschap met praktijkervaring, theoretische deskundigheid en conceptueel denkvermogen staat model voor de zienswijze die wij aan het einde van deze publicatie presenteren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief